Globala hållbarhetsmål

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Medieteknik 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen God utbildning för alla, Bekämpa klimatförändringarna och Fredliga och inkluderande samhällen.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Medieteknik 300 hp de första tre åren är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig att utveckla medietekniska lösningar, datasystem och gränssnitt som förenklar och förbättrar mänsklig kommunikation. Dessa kan användas för att visualisera och begripliggöra komplexa data som energianvändning och utsläpp av växthusgaser, förenkla och förbättra inlärning och utbildning och för att utveckla tillgängliga IT-system för funktionshindrade.

Du läser bland annat kursen Hållbarhet och medieteknik och det finns möjligheter att välja kurser som IT-design för funktionshindrade och Hållbar IKT i praktiken. Projektdelen i kursen i Människa-datorinteraktion har ofta tema social hållbarhet. En tredjedel av alla examensarbeten på kandidatnivå 2019 hade koppling till hållbar utveckling.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med att utveckla system som stöttar konsumenter i att göra hållbara val, verktyg för att uppmuntra till bestående beteendeförändringar inom exempelvis hälsa, energianvändning, klimat och miljö, samt att bygga och anpassa IT-system för människor med fysiska och kognitiva funktionshinder.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Masterprogram med garantiplats

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Medieteknik 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-16