Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Medieteknik. Du kan även få en översikt av de kurserna och årskursindelningen som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Årskurs 1

Det första året på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik (CMETE) börjar med en introduktion till programmet och till medieteknikområdet. Du kommer att lära dig att använda, förklara och tillämpa de viktigaste grundläggande begreppen och problemlösningsmetoderna från matematik och naturvetenskapliga kurser. Dessutom får du lära dig att lösa problem genom att konstruera program i ett modernt programmeringsspråk.

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

Under det andra året fördjupar och breddar du dina kunskaper genom att läsa grundkurser och fortsättningskurser inom bland annat matematik, datalogi och design. Dessutom läser du kurser om den teknik som används för att producera och konsumera olika typer av media och medieinnehåll, från fotografi och video till ljud.

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

I årskurs 3 läser du dels obligatoriska kurser, dels väljer du en av inriktningarna: Bild- och videoteknik, Interaktiv medieteknik, Ljud, Tryckt kommunikation eller Datalogi. Det innebär att du har en specialisering (om du väljer att avsluta dina studier efter kandidatexamen). I kandidatexamensarbetet ska du kunna behandla ett medietekniskt intressant problem. Tyngdpunkten i ditt arbete ska ligga på utredning och analys.

Kurslista årskurs 3

Årskurs 4-5

Under årskurs 4 och 5 följer du det masterprogram du valt för att få en civilingenjörsexamen i medieteknik. Masterprogrammet ges på engelska och du läser ytterligare en specialisering i det spår du väljer, samt obligatoriska och valfria kurser på avancerad nivå. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Läs mer

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs tre eller fyra

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-16