Till innehåll på sidan

Rebecca, Teknisk fysik 300 hp

Rebecca studerade Teknisk fysik 300 hp. I sin alumnintervju berättar hon om sig själv, sin utbildning och sin yrkeskarriär.

Rebecca Staffas, alumn. Jobbar på Netlight.

Namn: Rebecca Staffas
Ålder: 26 år
Utbildning: Teknisk Fysik 300 hp, master inom matematik
Examensår: 2016
Arbetar som: IT-konsult på Netlight

Intervju med alumn

Rebecca Staffas jobbar på Netlight som IT-konsult och berättar om sin yrkeskarriär.

Berätta om din väg till KTH och din utbildning!

– Under min högstadie- och gymnasietid var matematik ett av mina främsta fritidsintressen. Jag läste extrakurser i skolan och tävlade internationellt, och var på jakt efter en utbildning som skulle kunna stimulera mig där. Samtidigt hade jag på känn att jag skulle vilja komma till ett ställe med lite tempo, breda utmaningar och inte helt nischat mot matte. Som tur var hade jag släktingar och bekanta som hade gått Teknisk fysik tidigare och kunde peka mig i den riktningen. Programmet går på flera ställen i Sverige, men Stockholm vägde tungt i valet av universitet och KTH kändes som ett tryggt val.

– Jag gick in på KTH med förväntningen att bli utmanad och det blev jag. Till en början läste jag väldigt mycket matematik, även vissa extrakurser där jag verkligen fick sätta min förmåga på prov. Men mot senare år läste jag även till exempel språk, retorik och projektledning, allt med en lite teknisk prägel. Mina förväntningar på både bredd och djup i min utbildning var höga och jag tycker också att de uppfylldes.

– En stor positiv överraskning var studentlivet. Jag hade en bild av att det skulle vara väldigt stökigt och att jag skulle hålla mig utanför, men det stämde inte alls. På min sektion fann jag mitt nya hem, med engagemang och studievänner, och har lärt mig väldigt mycket under mina år som aktiv i studentlivet.

Vad arbetar du med?

– Idag arbetar jag som IT-konsult, där jag får hjälpa olika företag med att bli mer digitala och moderna - genom att skriva kod, leda projekt, bygga team, utreda krav och så vidare. Konsultdelen av det är den viktigaste för mig, jag har ett stort behov av att få röra mig mellan olika kunder i olika branscher och lära mig om deras problem och möjligheter. Jag känner att tiden på KTH har varit en perfekt förberedelse för det här, efter fem år av ständigt nya kurser med nya problemställningar är jag van att snabbt lyssna in och bli produktiv i nya situationer.

– Valet att jobba med IT kom lite senare. Jag gillar förvisso programmering, men ser det inte som min stora passion. Däremot landade jag i att IT är en spännande blandning av teknik och business, där jag kan använda min utbildning till att bidra och samtidigt lära mig om flera olika branscher. Såhär tre år in i arbetslivet tycker jag att jag måste ha världens roligaste jobb.

– Jag förberedde mig genom att läsa lite fler datalogikurser de sista åren, och hade därefter ganska lätt att hitta en arbetsgivare där jag skulle trivas. Jag har lyxen att jobba inom en bransch som har hög efterfrågan och stor tillgång på spännande uppdrag, men sådant ändras förstås över tid och det viktigaste är att jag jobbar med någonting som jag trivs med.

Hur ser framtiden ut?

– Ingen vet! Jag är glad att jag har ett arbete som handlar om att ta reda på det (specifikt inom digitalisering). Den beskrivningen kan man använda om nästan alla mina kurskamraters arbeten - utforska och utforma framtiden inom till exempel robotik, cancerbehandling, medicinsk diagnostik, lärande eller handikapphjälpmedel. Själv hoppas jag att få fortsätta jobba med de spännande, outforskade delarna av industrins möte med teknik och IT. Jag önskar att jag aldrig slutar lära mig nya saker.

– Mitt råd till dig som ska välja högskoleutbildning är att söka någonting som verkar roligt och utmanande. Oroa dig inte över att det kanske kan bli för svårt - blir det det så kan man alltid välja om, men väljer du någonting annat kommer du aldrig att veta. Var sedan uppmärksam på arbetsmöjligheter under din tid på KTH, försök orientera dig i vilka branscher och företag som finns tillgängliga, men också olika typer av arbete (projektbaserat eller linjebaserat, ensamt eller i team, och så vidare). Där är studentsektionen ett bra ställe att testa sina vingar. Sök gärna sommarjobb eller extrajobb - fem år går fort och det är bra att få perspektiv på vad man kan göra i framtiden.

Läs mer

Teknisk fysik 300 hp

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-10