Globala hållbarhetsmål, Teknisk fysik 300 hp

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Teknisk fysik 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Teknisk fysik 300 hp de första tre åren är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig förstå hur värderingar och åsikter påverkar hållbarhetsarbete samt träna att argumentera för en given ståndpunkt. Du kommer lära dig om klimatfrågan ur ett fysikaliskt perspektiv samt om hur naturvetenskapliga fakta tolkas och hanteras av forskare, politiker, media och allmänheten.

Du läser bland annat kurser i termodynamik och hållfasthetslära där energi- och industriella aspekter inom hållbar utveckling diskuteras. Du läser en modul inom hållbar utveckling som ingår som en integrerad del i ditt kandidatexamensarbete.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med nästan vad som helst eftersom utbildningen är väldigt bred. Många hamnar i ledande och beslutsfattande positioner inom näringsliv och samhälle, vilket leder till ett stort ansvar för hållbarhetsfrågor.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Masterprogram med garantiplats

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Teknisk fysik 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-12