Teknisk fysik, civilingenjör 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Teknisk fysik är en av de mest populära och utmanande utbildningarna på KTH. I en värld där tekniken blir allt mer komplex behövs tekniska fysiker mer än någonsin. Med ett stort inslag av både klassiska ingenjörskurser, samt fördjupande naturvetenskaplig teori blir du en avancerad teknisk problemlösare med möjlighet att driva utvecklingen inom många olika områden världen över. Du får förståelse för allt från vad som händer i små atomer till system så stora som vårt universum – fundamentala och tidlösa kunskaper som ger dig goda möjligheter att driva och skapa framtidens teknik i en hållbar riktning.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
10 augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik30%
Fysik35%
Elektroteknik4%
Teknisk mekanik4%
Programmering10%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete9%
Jämför med annat program

Möjligheter med teknisk fysik

Teknisk fysik ligger till grund för mycket av den spännande utveckling som sker på områden som exempelvis IT, AI, kvantteknologi och biofysik. Samtidigt möjliggör kunskaper inom teknisk fysik enorma framsteg inom beräkningstekniken för tillämpningar inom många olika områden. Som teknisk fysiker har du möjlighet att bidra till utforskandet av mikro- och makrokosmos, och kan exempelvis styra formgivningen av helt nya produkter, material och system på mikro- och nanonivå. En viktig aspekt är att se till att ny avancerad teknologi utformas och används på ett hållbart sätt, är tillgänglig och kommer alla människor till gagn.

Utbildning

Teknisk fysik är en bred utbildning i gränslandet mellan naturvetenskap och teknik. Kurserna kan sorteras under områdena matematik, fysik och teknik. Under de första åren består studierna av grundläggande kurser, som är obligatoriska. Under år tre ökar inslaget av valfrihet och projekt, och därefter kan du specialisera din utbildning i mycket stor utsträckning. Programmet har nyligen moderniserats för att ännu bättre förbereda dig för framtidens arbetsmarknad. Bland annat ingår mer problemlösning med hjälp av programmering och avancerade datorberäkningar, samt bättre möjligheter till valfri specialisering för att skapa en unik och individuell prägel på din utbildning. Efter år tre har du möjlighet att välja bland ett av KTH:s största utbud av masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Matematik- och fysikprovet

Vi har även särskilda urval för Teknisk fysik 300 hp. Sökande till programmet kan skriva Matematik­- och fysikprovet. Läs mer om detta under Olika urval för antagning.

Behörighet och antagning ​​​​​​​ ​​​​​​​

Teknisk fysik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framförallt målen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringarna. Efter examen är du väl förberedd för avancerade arbetsuppgifter inom forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Det gör att du kan ta en viktig roll i arbetet för ett hållbart samhälle i ett globalt perspektiv. Du har bland annat viktig kunskap om hur naturvetenskapliga fakta ska förmedlas till, och tolkas av politiker, media och allmänheten.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer, seminarier, övningar, laborationer och projekt. Teknisk fysik har en mycket stark och välorganiserad studentsektion som har tagit en aktiv roll i studiebevakning. Studenterna själva har därför en stor möjlighet att påverka innehåll, men framförallt utförandet av programmets kurser. Något som är unikt för Teknisk fysik är det nätverk som studenterna själva skapar och som ofta leder till en livslång kontakt och samarbete med sina studiekamrater.

Lärare berättar: "Här kan du bli vad som helst" ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av sina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik har du möjlighet att åka på utbyte till framstående universitet i exempelvis Schweiz, Frankrike, USA, Japan, Singapore och Hong Kong. Du har även möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Jobb och framtid

Tack vare din breda kompetens som avancerad teknisk problemlösare är du efterfrågad på en internationell arbetsmarknad och du har många möjligheter att växla mellan olika yrkesroller och verksamhetsområden. Som teknisk fysiker kan du exempelvis jobba som utvecklare och forskningsledare inom områden som har teknisk och vetenskaplig anknytning.

Ett vanligt första arbete för tekniska fysiker är att utföra olika former av matematiskt baserade beräkningar. Din arbetsplats kan vara små forskningsintensiva spjutspetsföretag, högteknologiska industriföretag eller högskolor och forskningslaboratorier. Många hamnar i ledande och beslutsfattande positioner inom näringsliv och samhälle, vilket leder till ett stort ansvar för bland annat hållbarhetsfrågor. Nästan en tredjedel av studenterna väljer att läsa en forskarutbildning efter examen.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.