Med förkärlek för cellulosa

Redan tidigt i livet visste Dina Dedic vad hon skulle bli när hon blev stor. Hon skulle bli läkare. Det var egentligen hennes enda mål i livet och hon var väldigt beslutsam över det. Planen var att försöka komma in på läkarlinjen samtidigt som hon började plugga kemi på KTH. Några månader senare var läkardrömmen helt bortglömd.

Dina har alltid varit fascinerad över varför saker och ting är som de är, hon vill förstå vad det är inuti sådant som hon kan röra på, andas på och se på. Vad är det för någonting? Och den nyfikenheten har inte avtagit.

Vad var det som hände när du började på KTH?
– Kemi på KTH var något helt annat än vad jag väntade mig, på bara några månader var jag helt fast. Jag tror att det var problemlösningen som högg tag i mig. Det var otroligt häftigt att använda huvudet så mycket och få träna upp den analytiska förmågan. I början läste vi grundkurser i kemi, fysik och flera naturvetenskapliga ämnen. Det var då jag började förstå samspelet mellan atomer och molekyler, hur det utgör grunden för allting.

Vad gör du idag?
– Jag är forskare på det svenska forskningsinstitutet RISE, på en division som heter Bioekonomi. Bioekonomi handlar om att gå från ett fossilbaserat samhälle till ett biobaserat samhälle och vi jobbar en hel del med att ta fram strategier för hur man på industriell väg ska kunna göra det. Råvaran till ett biobaserat samhälle är cellulosa och i Sverige har vi skogen som viktig cellulosakälla. I andra delar av världen kanske det är bambu, eukalyptus eller till och med alger. Så råvaran finns på plats för att vi ska kunna gå från dagens fossilbaserade samhälle till ett biobaserat.

"Efter några månader på KTH var jag helt fast"

Vad är RISE?
– Under 2016 gick flera forskningsinstitut i Sverige samman i RISE, som står för Research Institutes of Sweden. Vi är idag Sveriges stora polytekniska forskningsinstitut med närmare 2 200 medarbetare. Vårt huvudsakliga uppdrag är att nyttiggöra forskning så att näringsliv och samhälle får tillgång till ny kunskap, för att på så sätt skapa internationell konkurrenskraft för Sverige.

Du nämnde att du arbetar inom Bioekonomi, vad forskar man på då?
– Bioekonomi är ett väldigt brett område. Det som jag forskar inom handlar om material och hur vi ska kunna ersätta plastbaserade material med andra mer hållbara material och hur biobaserade material kan användas i exempelvis byggnader, bilar och flygplan. Att inte använda biobaserade material som ersättning utan som utgångspunkt och att tänka biobaserat redan från början.

Vilket är ditt favoritmaterial?
– Ah, vilken bra fråga! Det är trä. Jag älskar trä och känslan av det. Men jag älskar också papper vilket ju till stor del består av trä. Det är vackert, taktilt, lent. Jag läser gärna böcker för känslan och jag samlar på vackra förpackningar. På RISE har vi en avdelning med psykologer som arbetar med just upplevelsen av material och förpackningar. Själva upplevelsen kan ju vara så mycket mer än bara det vackra. Det kan vara hur förpackningen känns, vad tyngden är, hur det låter när du knackar på den, hur den öppnar sig och så vidare.

Slutligen, varför är en utbildning på KTH bra?
– Det som jag har fått av min utbildning på KTH är dels själva uppbyggnaden och självförtroendet jag har i min kompetens. Men jag har även fått ett enormt nätverk av kollegor och vänner för livet. Jag ser en examen från kth som enormt attraktiv och en dörröppnare till en massa möjligheter som man inte kan föreställa sig när man är nitton år och står inför sitt högskoleval. Jag skulle bara säga kör! till någon som tvekar.

Läs mer

Teknisk kemi 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-04-02