På sikt hoppas jag få vara med och starta upp ett eget spännande företag

Jenny Fagerland, doktorand på Institutionen för Fiber- & Polymerteknologi

Jenny Fagerland

Berätta om ditt projekt
Mitt forskningsprojekt handlar om att designa och utveckla hydrogeler för medicinska applikationer, till exempel för vävnadsregenerering. Hydrogelers struktur och egenskaper påminner på många sätt om kroppens egen vävnad och lämpar sig därför väldigt bra för regenerering av celler i kroppen. Det finns många olika sorters hydrogeler med varierande egenskaper på grund av dess molekylära struktur. I mitt projekt arbetar jag med en sort som har en fasövergångstemperatur dvs. i rumstemperatur är de i vätskefas men vid ökad temperatur bildar de en fast fas/gel. De kallas för värmekänsliga eller värmereversibla hydrogeler. 

Värmekänsliga hydrogeler har många fördelar som material för medicinska applikationer. De är lätta att tillverka utan användning av giftiga lösningsmedel och genom att optimera sammansättningen i hydrogelen kan man justera vid vilken temperatur den ska bilda en gel. Detta skapar möjlighet för att forma injicerbara implantat och man slipper på så sätt smärtsamma och komplicerade operationer.

Varför är du i Tokyo?
Via mitt doktorandprojekt fick jag möjligheten att göra ett forskningssamarbete med RIKEN institut i Tokyo, Japan. Projektet är till viss del kopplat till det jag gör i Sverige men även baserat på nya tekniker som förhoppningsvis ska ge nya spännande resultat och mig mer erfarenhet som forskarstuderande.

Vad har du studerat?
Civilingenjör kemiteknik, KTH

Varför har du valt att doktorera?
Jag valde att doktorera för att jag ville utvecklas mera som kemist och ingenjör. Jag vill även i framtiden arbeta med/ansvara för produktutveckling och kanske eventuellt starta något eget och då är det en stor fördel att ha doktorerat. Kemi och biologi var alltid roligast i skolan och eftersom jag ville bli civilingenjör precis som min pappa var kemi på teknisk högskola ett självklart val.

Hur tyckte du att studierna förberedde dig för forskarstudierna?
Jag tycker att studierna på grundutbildningen förbereder dig bra inför att doktorera. Mycket handlar om att kunna lösa problem och veta var man ska söka svar på sina frågor och det är något som man fått göra mycket i grundutbildningen. I mitt fall är jag även mycket på labb och då har den praktiska erfarenheten från labbkurser och exjobb också varit väldigt bra.

Vad skulle du vilja göra efter du doktorerat?
Just nu tror jag att jag vill arbeta med/leda produktutveckling på ett medicinskt företag. På sikt hoppas jag även få vara med och starta upp något eget spännande företag inom utveckling av material för medicin och hälsa.

Läs mer

Teknisk kemi 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-04-02