Globala hållbarhetsmål, Teknisk kemi 300 hp

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Teknisk kemi 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Teknisk kemi 300 hp under de första tre åren är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig att använda kemi och kemiteknik för att lösa miljö och energifrågor. Du lär dig hur kemiska processer påverkar världshaven och atmosfären och hur vi kan bygga och bidra till en hållbar utveckling för framtiden med nya material och hållbara processer som är direkt kopplade till den senaste forskningen.

Du läser kurser som är direkt kopplade till hållbar utveckling, forskning och innovation och kemiteknisk system för framtida lösningar för att bekämpa klimatförändringar och hållbar energiproduktion. Du kommer även delta i projektarbeten där du kan välja inom vilket område som intresserar dig inom kemi och kemiteknik.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med morgondagens produkter och lösningar, som utveckling av miljövänliga och hållbara produkter/material/processer, där du som kemiingenjör får en viktig roll inom de flesta branscher såsom grön teknologi, energi, fordon, läkemedel, kläder sjukvård och livsmedel.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Masterprogram med garantiplats

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Teknisk kemi 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-12