Jag kom nyligen hem från San Francisco där jag haft forskarpraktik inom fysikalisk kemi

Polina läser civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi 300 hp.

Hur såg din väg till KTH ut?
Jag gick samhällsvetenskapligt program på gymnasiet och läste sedan Tekniskt basår för att få fler möjligheter till utbildningsval. Sedan pluggade jag franska och lingvistik innan jag kände mig redo att läsa en femårig utbildning. Jag ville göra något som kändes annorlunda och KTH var definitionen av annorlunda i min värld. Därför sökte jag civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi.

Vad är utmärkande för Teknisk kemi?
Utbildningen ger en bra kombination mellan teknik och grundvetenskap. Med teknik menar jag de kemitekniska kurserna där man får räkna på industriella system och processer. Det kan exempelvis röra sig om energiåtgång för en destillation eller en värmepump. Med grundvetenskap menar jag förstås den kemi och matte som många känner igen från gymnasiet.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar? Och är det något du skulle vilja förändra?
Utbildningen motsvarar absolut mina förväntningar! Dock är valfriheten inte så stor eftersom nästan alla kurser är obligatoriska de tre första åren. Under dessa år finns endast en valbar kurs. Men därefter på mastersnivån, de två sista åren, har man en betydligt större valfrihet.

Vad har varit roligast hittills? Och vad har varit mest svårt?
Jag tycker att årskurs två med alla kurser inom fysikalisk kemi har varit roligast. I min mening förenar fysikalisk kemi det bästa av kemi, fysik och matematik. Sedan har jag även upptäckt att det är kul med programmering och det trodde jag uppriktigt sagt aldrig skulle hända. Men det hände och nu är det lite av en sport för mig att försöka effektivisera mitt arbete med hjälp av diverse kodskrivande. Det tuffaste under utbildningen har nog varit det höga studietempot och att kurserna överlag är på en hög nivå. Därför måste man verkligen kunna och vilja planera sin tid därefter.

Hur är lärarna på utbildningen?
Fantastiska! De är engagerade, svarar alltid på mejl och man märker att de vill att det ska gå bra för oss studenter.

Finns det någon mer hjälp att få med studierna?
Utöver de engagerade lärarna så går det exempelvis att få stöd med alla matematikkurser via Matematikjouren. Sedan har vi kemistudenter tillgång till SI. I korthet innebär SI att en student från en högre årskurs fungerar som ”kursmentor” för studenter i en lägre årskurs.

Hur är campusmiljön och studentlivet?
Jag pluggar på huvudcampus, KTH Campus, som ligger i centrala Stockholm. Här är kombinationen av vacker miljö och närheten till city oslagbar. Vad gäller studentlivet så är jag inte speciellt aktiv, men det finns gott om saker att hitta på och engagera sig i om man vill. Stockholm har ett brett utbud av trevliga aktiviteter och uteställen att hänga på och personligen föredrar jag dessa framför campuslivet.

Är det lätt att lära känna nya människor på KTH?
Det är det, eftersom man ofta pluggar tillsammans. Ett bra tips är också att delta i Mottagningen som anordnas de första veckorna på terminen. Där kan nya studenter lära känna varandra och delta i en massa aktiviteter. Under Mottagningen får man en snabb inblick i vad studentlivet på KTH har att erbjuda.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
Jag skulle beskriva den som väldigt bra. Min klass är ganska liten och jag tycker att vi har haft en fin sammanhållning under våra tre år tillsammans. Det finns även många aktiva studenter inom kemisektionen, en slags förening för kemistudenter.

Hur ser de internationella möjligheterna ut inom ditt program?
Det finns gott om internationella möjligheter på Teknisk kemi. Dels finns vanliga utbytesstudier som man kan åka på från och med årskurs fyra. Sedan finns det också möjlighet att göra forskarpraktik på olika universitet i USA via programmet CHUST. Jag är själv nyligen hemkommen från San Francisco där jag haft tio veckors forskarpraktik inom fysikalisk kemi vid Stanford University.

Har du något drömjobb efter utbildningen?
Ett myndighetsjobb eller en doktorandtjänst känns lockande. Allra helst skulle jag vilja ha en doktorandtjänst. Jag har visserligen två år kvar på civilingenjörsprogrammet, men jag känner att det vore kul att stanna svar i universitetsmiljön och fortsätta studera. En doktorandtjänst innebär att du har mer fokus på ett specifikt område och jobbar med forskning. De senaste två somrarna har jag jobbat med teoretisk kemi och det är eventuellt ett intressant spår för mig att köra vidare på. Exakt vad jag skulle forska om, det återstår att se. Det dyker säkert upp mycket spännande tills det är dags att ta det beslutet.

Läs mer

Teknisk kemi 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-10-25