Till innehåll på sidan

Furkan, Teknisk kemi 300 hp

Furkan studerar Teknisk kemi 300 hp. I sin studentintervju berättar han om sig själv, sin utbildning och hur det är att vara student på KTH. Du kan även kontakta Furkan. Han har bra kunskap om alla KTH:s utbildningar och svarar gärna på dina frågor.

Furkan, student på Teknisk kemi 300 hp.

Namn: Furkan
Ålder: 21 år
Utbildning: Teknisk kemi 300 hp
Från: Stockholm

Kontakta Furkan

Intervju med student

Furkan går Teknisk kemi 300 hp och berättar hur det är att studera på KTH.

Vem är du?

– Jag heter Furkan och jag är 21 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Stockholm och läser nu mitt tredje år på civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi på KTH Campus, Vallhallavägen.

Berätta om din väg till KTH!

– Efter att ha växt upp med ett stort intresse för hur saker o ting fungerar i detalj var naturvetenskapsprogrammet en självklarhet. Där var kemin och biologin väldigt spännande. Detta blev ännu häftigare i samband med att jag började träna mycket där teori från kemin och biologin hjälpte med förståelse och effektivitet. Att studera på KTH blev en självklarhet för mig som bor nära campus, även var KTHs prestige och kvalitet rätt uppenbar. Men den viktigaste anledningen var möjligheten att kombinera kemi och biologi under ett program.

Hur är din utbildning?

– Civilingenjör Teknisk kemi är ett väldigt brett program med många möjligheter. Kurserna är av hög kvalitet med kunniga och passionerade utbildare med respektabla bakgrunder.

– Det som varit roligast är kurserna med mycket labbande där långa labbpass känts som några minuter. I kontrast till detta, har dessa kurser även varit svårare med en del komplex teori. Dock är lärarna väldigt hjälpsamma och det finns mycket material att utgå från, både på plats och online. Jag rekommenderar er starkt att gå på så kallade ”övningar” där all teori implementeras med problemlösning.

– Generellt är det en kul och bred utbildning som berör flera ämnesområden, allt från polymerer och organisk kemi till enzymer och bioteknik. Allt är inte för alla, vissa kurser känns obegripliga, men allt är ändå intressant! Möjligheten med Teknisk kemi är de många mastervalen efter tre år där man bland annat kan läsa bioteknik-master som är min plan.

– Utbytesstudiemöjligheterna är många med flera universitet världen om på alla kontinenter. Det finns även andra projekt och planer som exempelvis MFS-studie (mindre fältstudie i ett utvecklingsland) i samband med utbytesstudier.

Hur upplever du studentlivet under dina studier?

– KTH var en annorlunda övergång från gymnasiet. Det blev mycket mer fritt på schemat då allt inte är obligatoriskt. Konsekvent kräver det mycket självständigt arbete och planering då arbetsbelastningen är tung, alltså behöver man ändå plugga en del för att vara i fas. Många samarbetar vilket är effektivt då man blir mer kreativ men gör plugget roligare. En vanlig dag kan bestå av en till tre föreläsningar eller övningar, och laboration(er) någon gång under veckan. Utöver, krävs en del plugg efter det schemalagda.

– Fördelen med att plugga i Stockholm är att det är en storstad och det finns mycket att göra. Allt finns och är tillgängligt. Studentlivet är rätt aktivt och levande då KTH har många tusen studenter och det finns fler universitet i Stockholm. Stora evenemang och fester är frekventa, men även mindre inom sektionen och föreningar. KTH är väldigt internationellt, och utbytesstudenterna är rätt sociala och ambitiösa. Det finns många föreningar att upptäcka, allt från sport till musik och dans eller teknik. Själv är jag en sport- och träningsnarkoman så passar perfekt med människor som delar samma intresse. Sammanhållningen och interaktionen på KTH är oundviklig och underlättar studierna enormt!

– En fördel är också att det är mycket enkelt att resa både inrikes och utrikes, vilket är ett stort tips då det finns flera luckor för detta under året. Det är rätt enkelt att hitta folk som vill resa, speciellt då ens schema är rätt lika.

Vad har du för framtidsplaner?

– Efter examen vet jag inte direkt vad jag vill jobba med. Det finns mycket som verkar intressant, men läkemedelsutveckling, genteknik och biokemi är det som lockar mig mest. Delvis för att områdena står mina intressen nära, men även då de är väldigt aktiva just nu, en marknad som inte kommer att avlägsna.

Läs mer

Teknisk kemi 300 hp

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-11-11