Till innehåll på sidan

Furkan, Teknisk kemi 300 hp

Furkan studerar Teknisk kemi 300 hp. I sin studentintervju berättar han om sig själv, sin utbildning och hur det är att vara student på KTH. Du kan även kontakta Furkan. Han har bra kunskap om alla KTH:s utbildningar och svarar gärna på dina frågor.

Furkan, student på Teknisk kemi 300 hp.

Namn: Furkan
Ålder: 22 år
Utbildning: Teknisk kemi 300 hp
Från: Stockholm

Kontakta Furkan

Intervju med student

Furkan går Teknisk kemi 300 hp och berättar hur det är att studera på KTH.

Vem är du?

– Jag heter Furkan och är 22 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Stockholm och läser nu mitt fjärde år på civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi på KTH Campus, Vallhallavägen. Under det fjärde året har jag valt Medicinsk bioteknologi som mitt masterval, alltså en bioteknologi-master.

Berätta om din väg till KTH!

– Efter att ha växt upp med ett stort intresse för hur saker o ting fungerar i detalj var naturvetenskapsprogrammet en självklarhet. Där var kemin och biologin väldigt spännande. Då jag började träna mycket insåg jag att kemi- och biologi kunskaper hjälpte med förståelse och effektivitet. Att studera på KTH var en självklarhet för mig som bor centralt, även var KTHs prestige och kvalitet rätt uppenbar och lockande. Men den viktigaste anledningen var möjligheten att kombinera kemi och biologi under ett program.

Hur är din utbildning?

– Civilingenjör Teknisk Kemi är ett väldigt brett program med många möjligheter. Kurserna är av hög kvalitet med kunniga utbildare med respektabla bakgrunder.

– Det som varit roligast är att kurserna är väldigt olika innehållsmässigt så man bygger en omfattande ingenjörsprofil. I kontrast till detta, kan övergångarna även upplevas svårare. Dock är lärarna väldigt hjälpsamma och det finns mycket material att utgå från, både på plats och online. Att plugga det centrala och tidigt inför tentor har funkat mig!

– Generellt är det en kul utbildning som berör flera ämnesområden, allt från polymerer och organisk kemi till enzymer och bioteknik. Allt är inte för alla, vissa kurser känns obegripliga, men allt är ändå intressant! Möjligheten med Teknisk Kemi är de många mastervalen efter tre år där man bland annat kan läsa bioteknik-master som jag gör.

– Utbytesstudiemöjligheterna är många med flera universitet världen om och på alla kontinenter. Det finns även andra projekt och planer som exempelvis MFS-studie (mindre fältstudie i ett utvecklingsland) i samband med utbytesstudier.

Hur upplever du studentlivet under dina studier?

– KTH var en annorlunda övergång från gymnasiet. Det blev mycket mer ”fritt” på schemat då allt inte är obligatoriskt. Konsekvent kräver det mycket självständigt arbete och planering då arbetsbelastningen är tung, alltså behöver man plugga mycket för att vara i fas. Många samarbetar vilket är effektivt då man blir mer kreativ tillsammans och gör plugget roligare. Jag föredrar dock självständigt arbete då min vardag är rätt full av annat också. En vanlig dag kan bestå av en till tre föreläsningar eller övningar, och laboration(er) någon gång under veckan. Utöver, brukar projektarbeten och rapporter kräva rätt mycket tid.

– Fördelen med att plugga i Stockholm är att det är en storstad och det finns så mycket att göra. Allt finns och är tillgängligt. Studentlivet är rätt aktivt och levande då KTH har flera tusen studenter och då det finns fler universitet i Stockholm. Stora evenemang och fester är frekventa, men även mindre inom sektionen och föreningar. KTH är väldigt internationellt, och utbytesstudenterna är rätt sociala och sökande. Det finns många föreningar att upptäcka, allt från sport till musik och dans eller teknik. Själv är jag en sport- och träningsnarkoman så passar perfekt med människor som delar samma intresse. Sammanhållningen och interaktionen på KTH är oundviklig och förbättrar ens relation med plugget.

– En fördel är också att det är mycket enkelt att resa både inrikes och utrikes, vilket är ett stort tips då ”luckor” kan poppa upp under året. Det är rätt enkelt att hitta folk som vill resa, speciellt då ens schema är rätt lika.

Vad har du för framtidsplaner?

– Efter examen vet jag inte direkt vad jag vill jobba med. Det finns mycket som verkar intressant, men läkemedelsutveckling, genteknik och biokemi är det som lockar mig mest, främst i en internationell miljö. Detta då områdena står mina intressen nära, men även då de är väldigt aktiva och populära just nu, alltså en marknad som inte kommer att avlägsna.

Läs mer

Teknisk kemi 300 hp

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-11-04