Till innehåll på sidan

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kontinuerlig kunskapsuppdatering är avgörande för alla som vill vara konkurrenskraftiga inom teknik- och forskningsintensiva branscher. På KTH kan du få ett livslångt lärande genom olika former av vidareutbildningar och samarbeten.

Två personer vid fontän på KTH Campus.

Vidareutbildning

Kanske har du ett behov av att fördjupa eller bredda din kompetens. Eller kanske vill du satsa på något helt nytt. Oavsett vilket får du unika pluspoäng inför framtiden genom att läsa en vidareutbildningskurs på KTH.

KTH erbjuder avgiftsfria poänggivande kurser inom olika ämnesområden. Kurserna vänder sig i första hand till yrkesverksamma civilingenjörer, högskoleingenjörer och arkitekter. Men även du som har andra relevanta förkunskaper är välkommen att söka.

Kursutbud för fristående studerande

Du kan välja en profilerad vidareutbildningskurs på dagtid, kvällstid eller distans. Vissa kurser ges på engelska och är sökbara för dig som saknar behörighet i svenska. Anmälan till samtliga kurser görs på antagning.se.

KTH Executive School

KTH erbjuder också kurser speciellt anpassade att ubilda och utveckla chefer eller deltagare som finns på beslutsmässiga positioner i företag. Mer om detta kan du läsa under KTH Executive School .

Skräddarsydd och öppen utbildning för företag och organisationer

KTH erbjuder skräddarsydd forskningsbaserad utbildning inom teknik, affärsutveckling och operativt ledarskap för företag och organisationer som syftar till att utveckla affärsmannaskapet och möta dagens och morgondagens utmaningar.

Utbildningarna vänder sig till kvalificerade medarbetare främst inom de företag och organisationer som vill förstärka kompetensen inom specifik ämneskunskap, tillämpad teknik och utveckla ett mer kundorienterat affärsmannaskap inom ramen för den egna teknikkontexten.

För att på bästa sätt möta våra kunders utbildningsbehov genomför vi både skräddarsydda kundanpassade utbildningar och öppna utbildningar i form av kortare kurser och större program.

Kontakt

För frågor som rör specifika utbildningsprogram eller ämnen var vänlig kontakta ansvarig på respektive skola:

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Industriell teknik och managament (ITM)

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Teknikvetenskap (SCI-skolan)