Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att bli doktorand på KTH

Det vanligaste sättet att bli doktorand på KTH är att söka en ledig doktorandandplats. Om du blir utvald, blir du anställd på KTH och får månadslön.

Att ansöka om att bli anställd doktorand

1. Leta efter en ledig doktorandplats

Doktorandandplatser utannonseras nio gånger om året: i februari, mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december. Ansökningstiderna kan variera.

2. Kontrollera att du uppfyller kraven

Det finns krav på grundläggande behörighet som alla doktorander måste uppfylla, men du måste dessutom uppfylla de specifika krav som nämns i annonsen som beskriver den plats du är intresserad av.

3. Ansök om en utbildningsplats

Om du hittar en intressant utbildningsplats och uppfyller kraven, är du välkommen att skicka in en digital ansökan via vårt rekryteringssystem som är åtkomligt från annonsen. Du får ett e-brev som bekräftar att vi har mottagit din ansökan.

4. Bli godkänd i urvalsprocessen

Alla ansökningar gås igenom och utvärderas. Både akademiska och personliga meriter kan bedömas. Urvalsprocessen omfattar normalt intervjuer med ett begränsat antal kandidater, antingen personligen eller online.

5. Få ett erbjudande och acceptera en utbildningsplats

När de ansvariga medarbetarna har valt ut den mest lämpliga kandidaten kommer alla sökande att meddelas om resultatet. Om du är utvald och accepterar erbjudandet, går du vidare till steg 11–16.

6. Antagning

Skolan antar dig till ett forskningsämne och du kommer att följa ett doktorsprogram. Du är nu inskriven som doktorand på KTH.

7. Anställning

När stegen ovan är avklarade kommer du att bli anställd av KTH. Observera att icke-EU/EES-medborgare kommer att behöva ett visum/uppehållstillstånd för att få anställning och vistas i Sverige.

8. Skapa en individuell studieplan

Tillsammans med din/dina handledare ska du utarbeta en individuell studieplan.

Andra möjligheter till forskarstudier

Gemensamma utbildningsprogram och stipendiesamarbeten

Villkoren och ansökningsförfarandena för möjligheterna ovan skiljer sig från de som gäller för KTH.