Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samarbeten om gemensamma utbildningsprogram och stipendier

KTH har ingått samarbeten och samarbetsavtal med andra universitet och organisationer som rör gemensamma utbildningsprogram och stipendiesamarbete. Villkoren och ansökningsförfarandena till utbildning inom dessa samarbetsområden skiljer sig från de som gäller för KTH. Observera att stipendier endast erbjuds av externa organisationer, KTH tillhandahåller inga stipendier för forskarstudier.

Gemensam forskarutbildning inom medicinsk teknik

KTH och Karolinska Institutet (KI) erbjuder en forskarutbildning inom medicinsk teknik som leder till en gemensam doktorsexamen. Studenter som antas till detta program har antingen KI eller KTH som hemuniversitet, men arbetar med handledare från båda universiteten. Lediga platser inom utbildningsprogrammet kommer att utannonseras bland ”lediga jobb” antingen på KI eller KTH.

Stipendier

China Scholarship Council

Genom en överenskommelse mellan KTH och China Scholarship Council (CSC) kan ett antal stipendier erbjudas till kinesiska medborgare som söker till KTH. KTH-ledningen har fattat beslutet att göra förfarandet tillgängligt för doktorander med 48 månaders stipendier från CSC.

Läs mer om KTH – China Scholarship Council på vår engelskspråkiga webb