Globala hållbarhetsmål, Byggteknik och design 180 hp

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Byggteknik och design 180 hp kommer du fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen och Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhetsmål

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för Byggteknik och design 180 hp är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig om projektering och produktion av hus, vägar och broar. Du lär dig om hållbar energianvändning och effektiv användning av materialresurser. Du kommer bland annat läsa kurser i byggmateriallära, miljö- och arbetsvetenskap och samhällsplanering.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba i ledande positioner inom byggproduktion, som konsult vid projektering av byggnader, som inköpare eller arbeta med förvaltning. Med helhetssyn på byggandets olika faser kan du i din roll jobba med att minska miljöpåverkan från byggnader och infrastruktur.

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Byggteknik och design 180 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-12