Globala hållbarhetsmål

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Datateknik 180 hp kommer du fokusera på globala hållbarhetsmålen Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbarhetsmål

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Datateknik 180 hp, Flemingsberg, är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig att

  • Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
  • Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
  • Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Du läser bland annat kurser i Hållbar utveckling och ergonomi och Ekonomi och organisationsteori, och deltar i projektkurser inom data- och nätverksteknik samt programvaruutveckling.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med att utveckla och distribuera tekniska lösningar och metoder som motsvarar kunders och användares behov och förväntningar på ett hållbart samhälle.

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Datateknik 180 hp, Flemingsberg

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-18