Kurser, Datateknik 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleingenjörsutbildningen i Datateknik i Flemingsberg. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Årskurs 1

Kurserna under första året lägger grunderna inom matematik, programmering, digital elektronik, datorteknik, operativsystem och hållbar utveckling. Kopplingen till yrkesrollen som ingenjör behandlas kursen om informationsteknik och ingenjörsmetodik och i det avslutande projektarbetet. Förmågan att skriva tekniska rapporter övas även under det första läsåret.

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

De tekniska kunskaperna inom objektorienterad programmering, datastrukturer, databasteknik och kommunikationsnät fördjupas i årskurs 2. Diskret matematik, algoritmer och matematisk statistik är centrala områden inom datalogin. Kursen om ekonomi och organisationsteori breddar ingenjörsrollen. Läsåret avslutas med ett projektarbete som knyter samman de tidigare kurserna.

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

Det avslutande året består av 15 hp obligatoriska kurser, 30 hp valbara kurser och ett examensarbete (15 hp). De obligatoriska kurserna handlar om nätbaserade distribuerade informationssystem och kommunikationssystem. De valbara kurser ger möjlighet till specialisering inom program- och systemutveckling, datornätverk och internettjänster, programutveckling för inbyggda system och medicinsk IT.

Kurslista årskurs 3

Läs mer

Utlandsstudier på programmet är vanligast under höstterminen år 3

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-01-29