Globala hållbarhetsmål, Datateknik 180 hp

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Datateknik 180 hp kommer du fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen och Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbarhetsmål

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Datateknik 180 hp, Kista är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer att lära dig att analysera hur den slutliga produkten eller tjänsten kan optimeras för att möta hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsperspektivet finns som med i flera kurser och du kan även välja valbara kurser om du vill fördjupa dig inom hållbarhet.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med att utveckla smarta dataapplikationer som indirekt bidrar till att uppfylla alla sjutton hållbarhetsmål men framförallt mål 9, 11 och 12.

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Datateknik 180 hp, Kista

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-12