Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Elektronik och datorteknik, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Elektronik och datorteknik på KTH ger kunskap om allt som har med elektroniksystem att göra. Du får eftertraktad kompetens inom elektronik och programmering som öppnar dörrar till ett spännande arbetsliv. Redan under studietiden får du samarbeta med världsledande företag som medverkar i programmets utformning.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Nytt för 2024 – Elektronik och datorteknik flyttar till KTH Campus

Du kommer att börja dina studier på KTH Kista under en termin, för att från och med vårterminen 2025 fortsätta resten av din studietid på KTH Campus. Båda campus ligger i Stockholm med bara 11 km avstånd. Flytten ska ge dig som student större gemenskap under din tid på KTH men också bättre resurser för lärare och närhet till aktuell forskning.

Överblick över utbildning

Matematik 22%
Fysik 4%
Elektroteknik 20%
Programmering 11%
Datorteknik 18%
Breddande färdigheter 9%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med elektronik och datorteknik

Många elektroniska produkter och system innehåller datorer som kan programmeras. Elektronik finns i allt från våra smartphones och bilar till livsviktig sjukvårdsutrustning. Området trådlös kommunikation och internet har revolutionerat vårt sätt att leva, kommunicera och hantera information. Nästa stora utveckling förväntas ske på området sakernas internet, där olika produkter kopplas upp mot internet. Tekniken kan exempelvis användas för att minska klimatpåverkan från industrin och bygga tryggare boenden. Möjligheterna inom elektronik och datorteknik är närmast oändliga och tekniken spelar en viktig roll i att forma våra liv och samhällen.

Utbildning

Utbildningen ger dig kunskap om både hårdvara och mjukvara. Du lär dig om utvecklingen av produkter som kan programmeras – som exempelvis inbyggda datorer, appar och uppkopplade produkter (sakernas internet). Du läser även flera projektkurser där du utvecklar förmågan att jobba i team och lär dig hur projekt bedrivs i företag. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras antingen på KTH eller på ett företag, i Sverige eller utomlands. Efter examen kan studenterna söka sig till arbetsmarknaden direkt eller ta en master, till exempel inom Embedded Systems .

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Efter examen har du en framtid inom utvecklingen av programmerbara elektronikprodukter. Elektronikindustrin kan delas in i företag som framställer elektroniksystem, använder elektroniksystem i sina produkter och de som är beroende av elektronik för sin tillverkning eller verksamhet. Elektronik är en naturlig del av många olika branscher och möjligheterna till jobb är goda.

Den svenska elektronikbranschen är väldigt stor eftersom den ingår i många andra branscher. Det finns ett enormt behov av ingenjörer med kunskaper inom elektronik, programmering och systemtänkande – vilket ger dig möjligheter till en spännande och varierad karriär, både i Sverige och utomlands. Det är vanligt att jobba i team tillsammans med andra med att utveckla, konstruera och testa produkter och system. Du kan exempelvis jobba med fordonsutveckling, konsumentprodukter, medicinsk utrustning, kommunikation eller energiförsörjning. Kanske är du med och skapar framtidens produkter för ett energisnålt och hållbart samhälle.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

En kort presentation om Elektronik och datorteknik

Medverkande Saul Rodriguez, programansvarigoch Andreas Dunca, KTH-alumn. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Elektronik och datorteknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Du lär dig att utveckla elektronik för minskad energianvändning och tillämpningar inom miljö och hållbarhet. Elektronik och datorteknik kan göra särskilt stor nytta inom bilindustrin genom minimering av bränsleförbrukning och utveckling av elektronik för elbilar. Det finns också stora möjligheter i att kombinera teknik med samhällsnytta för att göra livet enklare och mer hållbart för oss människor.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Många kurser på programmet har en traditionell undervisning i form av föreläsningar och uppgifter. Du får också utföra många laborationer för att praktiskt och i grupp lära dig om hur elektronik konstrueras.

Under studietiden har du närhet till ledande forskning inom ditt ämnesområde. KTH:s forskning har en internationell prägel och är inriktad på teknik för morgondagens informationssamhälle, där elektronik och inbyggda system är ett av flera viktiga områden. Den starka kopplingen till näringslivet ger dig chansen att möra många potentiella arbetsgivare redan under studietiden.

Lärare berättar: "Vi bygger in en liten dator i det mesta" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Elektronik och datorteknik tillhör du Sektionen för Informations- och Nanoteknik. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. De anordnar aktiviteter som pubar, resor, sittningar, baler, spelkvällar, idrottsaktiviteter, studiecirklar och bokklubbar. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Sektionen för Informations- och Nanotekniks hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Att åka på utbytesstudier inom ramen för programmet i Elektronik och datorteknik uppmuntras. Eftersom programmet har många obligatoriska kurser under det tredje året krävs dock lite planering för att det ska vara möjligt. Du kan genomföra utbyte vid universitet där det finns kurser som är snarlika de kurser som ingår i programmet. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vad tycker studenter om livet på KTH?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis plugg och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Två campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till två av fem.

KTH Campus

KTH Kista

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-15