Elektronikindustrin är en av Sveriges största industrier

Bengt Molin, programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik 180 hp.

Vad är utmärkande för Elektronik och datorteknik?
Högskoleingenjörsutbildningen Elektronik och datorteknik förenar konstruktion av både hårdvara och mjukvara. Den röda tråden genom utbildningen, är att studenterna arbetar med olika produkter från idé och konstruktion till förverkligande. Som exempel kan nämnas att vi i några kurser har byggt en quadrocopter. En fjärrstyrd liten helikopter med fyra propellrar.

Hur ser undervisningen ut?
I början läser studenterna en del av kurserna tillsammans med andra program. Allteftersom blir kurserna mer specialiserade och det finns då flera kurser som är unika just för Elektronik och datorteknik. I många kurser har vi generellt rätt så traditionell undervisning. Laborativa moment är vanliga och i mattekurserna används matematiska programvaror som hjälp i problemlösningen.

Går det att få något stöd i studierna?
En gång i veckan finns det en hjälpworkshop som leds av äldre studenter. Sedan kan du alltid fråga oss lärare om hjälp!

Hur är det att jobba som lärare på programmet?
Jag har själv varit med och startat utbildningen och tycker mycket om att undervisa här. Framförallt är det inspirerande att se hur studenterna utvecklas till fullfjädrade ingenjörer under sina tre år på programmet. I de högre årskurserna undervisar jag i flera kurser och lär därigenom känna studenterna rätt bra. Mellan oss lärarkollegor finns också en öppen attityd och vi har lätt att diskutera saker.

Kan du nämna något mer om studiemiljön?
Studentkårens sektion i Kista är väldigt aktiv så det finns ett trevligt studentliv här. Det finns också gott om studentarbetsplatser och det är vanligt att studenterna pluggar tillsammans. Hösten 2014 flyttar utbildningarna på Campus Kista in i nya gemensamma lokaler, vilket innebär att det blir ännu enklare att umgås mellan programmen.

Liknar Elektronik och datorteknik något annat program på KTH?
Programmet är mest likt högskoleingenjörsutbildningen i Datateknik. Våra studenter läser vissa kurser tillsammans i början. Men sedan går Datateknik mot mer renodlad utveckling av programsystem medan vi integrerar programutveckling med utveckling av hårdvara och systemtänkande som inbegriper elektroniksystem. Vår utbildning har också en del likheter med utbildningarna i Elektroteknik. Skillnaden här är att vi har ett större inslag av elektronik­konstruktion och att bygga system med datorkomponenter. Vi brukar prata om inbyggda system, det vill säga system som styrs av en inbyggd liten dator.

Var hittar man inbyggda system?
Många elektroniska produkter och system innehåller datorer fast du kanske inte tänker på det. Faktum är att elektronikindustrin är en av Sveriges största industrier. Den är dock lite anonym eftersom elektronik ingår i så många produkter som inte traditionellt ses som elektronikprodukter. En modern bil innehåller exempelvis väldigt mycket elektronik. 

Vad finns det för spännande framtidsutmaningar inom området?
Trådlös kommunikation och internet är en växande marknad. Ett hett område idag är att koppla upp olika prylar och produkter mot internet, ”Internet of Things”. Tekniken kan exempelvis användas för att bygga tryggare boenden för äldre. Att kombinera teknik med samhällsnytta för att göra livet enklare och mer hållbart för oss människor är en stor utmaning för ingenjörer inom Elektronik och datorteknik.

Hur ser karriärmöjligheterna ut efter utbildningen?
Har du hyfsade betyg så är det lätt att få jobb efter examen. Och eftersom utbildningen är så bred finns det många karriärmöjligheter inom utveckling av både hårdvara och mjukvara.

Läs mer

Elektronik och datorteknik 180 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-10-30