Globala hållbarhetsmål, Elektronik och datorteknik 180 hp

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Elektronik och datorteknik 180 hp kommer du fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbarhetsmål 

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Elektronik och datorteknik 180 hp är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer att lära dig att konstruera och programmera elektroniksystem. I många produkter finns det små inbyggda datorer som ska programmeras. Inom exempelvis bilindustrin kan bränsleförbrukningen minimeras för fossildrivna bilar och för helt eldrivna bilar behövs ännu mer elektronik och datorer.

Du läser kurser i konstruktion med analoga och digitala kretsar och hur datorer är uppbyggda. I kursen utveckling av elektronikprodukter lär du dig vilka krav som ställs för att placera en produkt på marknaden. Du lär dig hur elektronik konstrueras med tanke på miljö och hållbarhet.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer att kunna jobba med att utveckla produkter som innehåller elektronik och programmerbar elektronik. Du gör tillämpningar inom miljö och hållbar utveckling och effektiviserar energianvändning för tillverkningsföretag. Du kommer kunna jobba med styrelektronik och smartare system för att kunna hushålla med energi och minska koldioxidutsläpp inom industri och i fordon.

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Elektronik och datorteknik 180 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-12