Till innehåll på sidan

Industriell teknik och produktions-underhåll, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Industriell teknik och produktionsunderhåll på KTH är utvecklat i samarbete med världsledande företag som ligger vägg i vägg med ditt campus. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med verkliga frågor från näringsliv och samhälle, exempelvis hur industrin ska minska sin klimatpåverkan.

 Produktionsingenjörer och maskintekniker lyser med ficklampa för att inspektera en stator.

Viktiga datum 2023

15 mars: Anmälan öppnar
17 april: Anmälan stänger
21 juni: Sista kompletteringsdag
12 juli: Antagningsbesked 1
21 juli: Sista svarsdag
27 juli: Antagningsbesked 2
14 augusti: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik 10%
Fysik 11%
Programmering 4%
Maskinteknik 17%
Industriellt produktionsunderhåll 25%
Valbar kurs eller inriktning 25%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med industriell teknik

Sveriges ekonomi är beroende av den stora export och handel vi har med övriga världen. Kunskap inom teknik och produktionsunderhåll behövs för att utveckla industrins viktigaste område: säker och långsiktigt hållbar produktion. Cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer idag från industrin, vilket gör att det här finns enorma möjligheter att dramatiskt minska vår klimatpåverkan. Kunskap om industriell teknik behövs också för att säkra drift och tillförlitliga leveranskedjor. I och med digitaliseringen uppstår nya spännande möjligheter att koppla upp industriell produktion och utveckla lösningar baserat på Internet of Things.

Utbildning

Programmet är del av en större satsning på hållbar industriell produktion inom KTH; målet är att utbilda de ingenjörer som behövs för att säkra en hållbar svensk industri. Du lär dig metoder för problemlösning och förbättring mot en säkrare, mer effektiv och miljövänlig produktion. Automatisering och digitalisering är viktiga inslag. Du får en bred grund med kunskap i teknik för produktion, underhåll, miljö och energi. Du läser också kurser i underhållsstrategier, livscykelanalys, kvalitetsarbete och investeringskalkylering. Utbildningen utvecklar dig i att diskutera helhetsfrågor för industriell verksamhet för att exempelvis kunna argumentera i dialog med beslutsfattare.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad. Du har möjlighet att börja arbeta direkt efter examen, men du kan också välja att fortsätta studera. Efter en komplettering med en kurs i produktionslogistik eller motsvarande har du möjlighet att söka masterutbildning i Södertälje.

En kort presentation om Industriell teknik och produktionsunderhåll

Medverkande Jon-Erik Dahlin, programansvarig och Sanna Korhonen, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Efter examen har du mycket goda jobb- och utvecklingsmöjligheter. Den snabba teknikutvecklingen gör att det finns ett stort behov av fler ingenjörer med inriktning mot industri. Kunskap behövs för att säkra tillförlitliga leveranskedjor, lägre energikonsumtion och mindre utsläpp. Varje år lägger svensk industri ca 55 miljarder på nyinvesteringar och 177 miljarder på oplanerat underhåll. I en underhållsingenjörs uppgifter ingår att minimera det oplanerade underhållet och därmed bidra till att spara stora mängder resurser.  

Du är attraktiv i flera branscher där du kan jobba med drift, underhåll eller utvecklingsprojekt. Driftsäkerhet och hållbarhet är i fokus för all industriell utveckling. Du kan jobba med att öka resurseffektivitet, göra kundanpassningar, förbättra arbetsmiljöer och skapa en produktion som håller världsklass. Det kan handla om att analysera och projektleda underhållsarbete eller göra analyser för investeringar i nya tekniska lösningar. Kanske är du med och utvecklar nya digitala lösningar för övervakning och underhåll av produktionssystem, baserade på Internet of Things.

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Industriell teknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbar konsumtion och produktion. Du får kunskaper om hur du kan arbeta för att utveckla och underhålla en industriell produktion som är säker och långsiktigt hållbar för samhället och miljön. Du lär dig att optimera energianvändning, nyttja resurser maximalt och öka säkerheten för människor som jobbar med produktion. Industriell produktion är central i att tillgodose samhällets behov – men den sker idag med en stor miljö- och klimatpåverkan. Det kan du efter avslutad utbildning vara med och förändra.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Studentbostad i Södertälje

Bostadssituationen för studenter i Södertälje är generellt sett bättre än i andra delar av länet.

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen hålls på KTH Södertälje som är relativt litet men nytt campus, vilket ger en stor närhet till lärare och moderna studiemiljöer. Här finns också Södertälje Science Park, med världsledande företag som producerar för den globala marknaden. Redan tidigt under utbildningen får du möjlighet att arbeta med verkliga frågor från näringslivet.

Många delar av utbildningen genomförs i form av projekt och laborationer med Sveriges främsta företag inom självkörande transporter, läkemedel och stålproduktion. Varje år genomförs flera studiebesök i olika typer av industrier, och varje termin får du göra ett industriellt projekt som slutar med redovisning för uppdragsgivarna.

Lärare berättar: "Våra studenter kommer att få jobba med Sveriges främsta företag" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Industriell teknik och produktionsunderhåll tillhör du Telge Teknologsektion. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Telge Teknologsektions hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Fem snabba frågor om Industriell teknik och produktionsunderhåll

Här hälsar vi på Jonas som läser högskoleingenjörsprogrammet inom Industriell teknik och produktionsunderhåll.

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Studenter umgås med varandra.

Saknar du behörighet?

Det finns många olika vägar in på KTH, både vad gäller att bli antagen men också att välja rätt utbildning.

KTH Södertälje.

KTH Södertälje

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-11-23