Globala hållbarhetsmål

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp kommer du fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbarhetsmål

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De två hållbarhetsmål som är mest centrala för Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer att lära dig att utveckla strategier för underhåll, automation och driftsäkerhet för att en produktionsanläggning ska fungera optimalt. Du kommer lära dig att optimera driftsekonomi och energianvändning, minska slöseri av resurser och öka säkerheten i anläggningen.

Du läser bland annat kurser i underhållsteknik och driftsäkerhet för hållbar produktion, automationsteknik och produktionsekonomi för hållbarhet. Du gör projektarbeten i nära samarbete med industrin där du får koppla dina teoretiska kunskaper till de komplexa utmaningar som finns i industrin.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba som underhållsingenjör med övergripande ansvar som spänner brett över hela produktionsanläggningen. I din roll kommer du sannolikt relativt snabbt att kunna få stort ansvar för frågor som kan ha stor påverkan på företagets ekonomi, miljöpåverkan och resursanvändning.

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-19