KTH Södertälje med fokus på hållbar produktion

Södertälje är ett starkt industriellt fäste i Sverige som har en lång historik av framstående företag. På KTH Södertälje finns både världsledande produktutveckling och produktion som genererar stora värden för Sverige.

KTH i Södertälje erbjuder utbildningar med fokus kring hållbar produktion med ämnesområden som exempelvis logistik, systemkunskap, processutveckling, optimering, kvalitetsförbättring, konstruktion och produktutveckling. Utbildningarna har stark koppling till näringslivet och studenterna har kontinuerlig kontakt med företag såsom Scania och AstraZeneca under sina studieår. Det leder naturligt till mycket goda förutsättningar för framtida anställningar för våra färdiga ingenjörer. Studenter som läser i Södertälje har mycket god chans att hyra en studentlägenhet  redan från studiestart. Som en del av en stor satsning har KTH nyligen flyttat till ett nybyggt campus.

Adress: 
Postadress: 151 81 SÖDERTÄLJE
Besöksadress: Kvarnbergagatan 12
Telefon: 08-790 95 10
Telefax: 08-790 95 11

Mer om KTH Södertälje