Till innehåll på sidan

Kurser, Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleinegjörsutbildningen i Industriell teknik och produktionsunderhåll. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Industriell teknik och produktionsunderhåll

Medverkande Jon-Erik Dahlin, programansvarig och Sanna Korhonen, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningen i Industriell teknik och produktionsunderhåll är tre år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1 

I årskurs 1 läser du kurser som utgör en bas för hela utbildningen. Under introduktionskursen bekantar du och dina studiekamrater er med arbetet i industriell miljö under studiebesök på närliggande företag och du får också prova på olika verktygsmaskiner i labbmiljö. Vidare läser du in grunderna i matematik, statistik och mekanik, samt teknikkurser om material och tillverkning, riskanalys, driftsäkerhet, underhåll och grundläggande miljöteknik. Under året lär du dig också använda datorbaserade ingenjörsverktyg som CAD och programmering i matlab, samt hur man i projektform planerar och driver arbetet i grupp och slutligen presenterar sina resultat.  

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under andra året fördjupar du dig vidare i teknikämnen som hållfasthetslära, maskinelement, ellära och automatiseringsteknik. Vidare studerar du mer avancerade koncept inom underhålls- och miljöteknik samt stödämnen såsom industriell ekonomi, arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap.  

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

I årkurs 3 deltar du i ett industriellt projekt om underhåll där tankarna siktar mot framtida tekniska lösningar. Projektuppgifterna är framtagna och inrättade på olika samarbetsföretag. Du läser också ytterligare fördjupningskurser inom driftsäkerhet, dataanalys och intelligenta IT system. Vidare får du välja två valfria kurser och ytterligare fördjupa dig i dagens teknik inom just de teknikområden som du känner är mest intressanta för dig. Under den sista perioden kommer du att utföra ett examensarbete om 15 hp. Det är ett större projekt inrättat vid ett samarbetsföretag och vanligen kopplad till en utredning eller ett förändringsprojekt. Examensarbetet är tänkt dels som ett test av din förmåga att tillämpa dina förvärvade kunskaper på verkliga problem, och dels för att du ska få erfarenhet av att jobba på industrins villkor. Inte sällan leder examensarbetet till anställning.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-06-27