Våra studenter kommer att få jobba med Sveriges främsta företag

Jerzy Mikler, programansvarig för Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp.

Du har varit med om att bygga upp det här nya programmet. Hur får man till en utbildning som motsvarar arbetsgivarnas förväntningar?
Inte bara arbetsgivarnas förväntningar men också studenternas framtida karriärmöjligheter vägdes in. Bakom programmet ligger många år av nära samarbete mellan industrin och högskolan samt all den erfarenhet som vi samlade från utvecklingen av de andra inriktningarna på KTH. Många människor deltog i arbetet och hjälpte med att genomföra en noggrann analys av kompetensbehov så väl som trender i utvecklingen av maskin teknologi och informationsteknik.

Vad är utmärkande för högskoleingenjörsutbildningen Industriell teknik och produktionsunderhåll?
Programmet är en del av en större satsning på hållbar industriell produktion som görs av KTH i ramen av den nationella nyindustrialiseringsstrategin för Sverige. Det uttalade målet med utbildningen är att ”säkra framtiden för svensk tillverkningsindustri”. Detta innebär en satsning på utbildningen som ger ett brett teknikkunnande med fokus på driftsäker och resurseffektivt produktion. Utbildningen, som är en balanserad avvägning mellan teori och praktik inkluderar läran om tillverkningsteknik, automatisering samt industriell informationsteknologi och digitalisering (internet of things). Studenterna lär sig metoder för problemlösning och ständiga förbättringar mot säkrare, mer energieffektiva och miljövänliga produktioner.  

Vad har man för typ av undervisning på programmet?
En del av de traditionella föreläsningarna ersätts med e-learning, seminarier och diskussioner, och mer praktiska moment. Många delar av utbildningen genomförs i samarbete med industri i form av projekt och laborationer.

Kommer studenterna i kontakt med näringslivet under sina studier?
Våra studenter kommer att få jobba med Sveriges främsta företag som t.ex. Scania, AstraZeneca eller SSAB. Flera studiebesök i olika typer av industrier genomförs varje år. Varje termin har vi ett industriellt projekt som börjar med besök på plats för instudering av problemet och slutar med redovisning för uppdragsgivarna. Många labbar inom underhåll och hållbarhet genomförs på företag med motsvarande profil. Studenterna kommer att kunna skapa värdefulla kontakter som dem kommer att ha nytta av senare i arbetslivet.

Kan du nämna några spännande framtidsutmaningar inom området?
Driftsäkerhet och hållbarhet befinner sig idag i fokus för all industriell utveckling. Mer tillförlitliga leveranskedjor, lägre energikonsumtion och mindre utsläpp är just nu på allas läppar. Också digitalisering (Industri 4.0) medför stora utmaningar – just nu utvecklas nya spännande lösningar för övervakning och underhåll av produktionssystem och infrastruktur baserade på IoT teknik, med otroliga möjligheter. 

Vad har man för karriärmöjligheter efter utbildningen?
Industrin är idag i stort behov av ingenjörer inom produktionsunderhåll och problemet kommer bara att växa de kommande åren. Den snabba teknikutvecklingen och ökningen av komplexiteten hos maskinerna kräver mer och mer ingenjörer med denna inriktning. Efter examen har högskoleingenjörerna mycket bra jobb- och utvecklingsmöjligheter – t.ex. kan man jobba med processunderhåll, drift av anläggningar, projektledning eller resurseffektivisering. Man kan välja karriär som en specialist eller en linjechef. Man kan också fortsätta att utbilda sig ytterligare två år till mastersnivå.

Läs mer

Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-10-30