Till innehåll på sidan

Kurser, Maskinteknik 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleinegjörsutbildningen i Maskinteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Maskinteknik

Medverkande Claes Hansson, programansvarig och KTH-studenterna Hanna och Oskar. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik är tre år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1

Den inledande introkursen i Maskinteknik i årskurs 1 ger en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör och kunskaper om ingenjörens roll i samhället. Under året bygger du på din framtida ingenjörsroll med ­tra­ditionella maskiningenjörsämnen som CAD, mekanik samt material och produktion. Matematiken kommer in som en viktig del för att förstå teknikkonstruktion. I kursen Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik lär du dig arbeta med flöden, arbetssätt och kvalitetssäkring.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under höstterminen fortsätter kurserna du behöver som färdig ingenjör. Hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, energiteknikens grundläggande lagar och processer för energiomvandling och el- och styrtekniken som ger dig förutsättningar att utnyttja elektrotekniken och möjligheterna med användning av analog och digital styrteknik i integrerade mekaniska system. Under vårterminen läser du om industriell ekonomi där du lär dig grundläggande traditionell företagsekonomi, kalkyler, finansiering, redovisning och marknadsföring. Då väljer du även ett fördjupningsberedande kurspaket.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under tredje året ges fördjupningskurser, vissa av dessa är villkorligt valfria kurser (valbara inom fördjupningen). Möjlighet finns att välja andra kurser under förutsättning att dessa har relevans för programmets utbildningsmål. Dessa val ger dig möjlighet att skapa en utbildning med individuell profil.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-06-27