Kurser, Maskinteknik 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleinegjörsutbildningen i Maskinteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Årskurs 1

Den inledande introkursen i Maskinteknik i årskurs 1 ger en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör och kunskaper om ingenjörens roll i samhället. Under året bygger du på din framtida ingenjörsroll med ­tra­ditionella maskiningenjörsämnen som CAD, mekanik samt material och produktion. Matematiken kommer in som en viktig del för att förstå teknikkonstruktion. I kursen Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik lär du dig arbeta med flöden, arbetssätt och kvalitetssäkring.

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

Under höstterminen fortsätter kurserna du behöver som färdig ingenjör. Hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, energiteknikens grundläggande lagar och processer för energiomvandling. Vårterminen läser du El- och styrtekniken som ger dig förutsättningar att utnyttja elektrotekniken och möjligheterna med användning av analog och digital styrteknik i integrerade mekaniska system, samt industriell ekonomi där du lär dig grundläggande traditionell företagsekonomi, kalkyler, finansiering, redovisning och marknadsföring. Under våren väljer du även fördjupningsberedande kurspaket.

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

Under tredje året ges fördjupningskurser, vissa av dessa är villkorligt valfria kurser (valbara inom fördjupningen). Möjlighet finns att välja andra kurser under förutsättning att dessa har relevans för programmets utbildningsmål. Dessa val ger möjlighet att skapa en utbildning med individuell profil.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurslista årskurs 3

Läs mer

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs tre

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-01-29