Projektarbeten i verklig industrimiljö går som en röd tråd genom utbildningen

Alexander Engström, programansvarig för Maskinteknik 180 hp.

Vad är utmärkande för högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik?
Kopplingen till näringslivet. Vi har flera av Sveriges dominerande industriföretag såsom Scania, Dynamate, AstraZeneca och DeLaval precis runt hörnet, vilket avspeglas i ett tätt samarbete kring studentprojekt, gästföreläsningar och examensarbeten. Studenterna på Maskinteknik får ofta värdefulla kontakter redan under utbildningen.

Hur skulle du beskriva studiemiljön på KTH i Södertälje?
Studenterna uppskattar närheten till sina föreläsningar, labbar och studiemiljöer. Det är lätt att söka upp oss lärare när vi är på plats för att få hjälp med olika frågeställningar.

Vi står inför en flytt till nya lokaler till hösten 2017! Men även då kommer campus vara relativt litet, men i ett större sammanhang - vi kommer att vara grannar till Södertälje Science Park - en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva forsknings- och utvecklingsprojekt.  

Hur är det att jobba som lärare på Maskinteknik?
Det är stimulerande eftersom man ofta får roliga och intressanta frågor från studenterna. Många av våra studenter har några års yrkeserfarenhet och det berikar undervisningen på många sätt, eftersom de gärna delar med sig av sina tidigare erfarenheter.

Vad har man för typ av undervisning på programmet?
Undervisningsformerna är varierande där traditionella föreläsningar varvas med övningar, laborationer och seminarier. Projektarbeten i verklig industrimiljö går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Går det att få något stöd med studierna?
Studenterna får tillfälle att gå igenom sin egen studiesituation i seminarieform som ett sätt att tydliggöra var de måste lägga mest krut. KTH erbjuder dessutom hjälp och stöd till studenter som behöver till exempel extra skrivtid genom FUNKA .

Finns det några internationella möjligheter på Maskinteknik?
Under tredje studieåret har man möjlighet att plugga utomlands exempelvis i Schweiz, Singapore, Skottland, Holland eller Berlin. De studenter som väljer att göra utbytesstudier vidgar sina vyer samtidigt som de tränar språk och får ett minne för livet.

Kan du nämna några spännande framtidsutmaningar inom området Maskinteknik?
En viktig uppgift inför framtiden är att gå mot ett mer hållbart samhälle. Det omfattar givetvis industrin och produktion. Ett exempel är de ständigt ökande kraven på utsläpp från förbränningsmotorer vilka gör att kraven på tekniska lösningar ökar. Hållbarhetsperspektivet tas därför upp redan i de första kurserna och finns sedan med under hela utbildningen.

Vad har man för karriärmöjligheter efter utbildningen?
Som högskoleingenjör har man goda karriärmöjligheter på en bred arbetsmarknad, både nationellt och internationellt. Beroende på vilken inriktning man valt under fjärde terminen kan man jobba med olika arbetsområden från design av ”smarta produkter”, marknadsföring, projektledning och konstruktion till utveckling av produkter och tjänster. Man har även möjlighet, förutsatt att man uppfyller antagningskraven, att fortsätta studera vid en masterutbildning.

Läs mer

Maskinteknik 180 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-10-30