Till innehåll på sidan

Maskinteknik, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik på KTH lär dig att utveckla tekniska produkter för framtidens hållbara samhälle. Under programmet har du möjlighet att samarbeta med Sveriges världsledande företag inom läkemedel och självkörande transporter. Genom det nära samarbetet får du lösa problem från verkligheten och får tidigt kontakt med arbetslivet.

Mekaniker och ingenjör som pratar i närheten av en maskin.

Överblick över utbildning

Matematik 11%
Fysik 8%
Programmering 3%
Maskinteknik 24%
Elektroteknik 4%
Industriell ekonomi 8%
Valbar kurs eller inriktning 33%
Projekt/Examensarbete 9%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med maskinteknik

För att klara samhällets hållbarhetsutmaningar måste industrin kunna tillverka de produkter vi behöver på hållbara sätt. Maskinteknik är en viktig del i den spännande omställningen. Kunskap om maskinteknik behövs exempelvis för att kunna medverka till en omställning mot en mer digitaliserad och automatiserad verkstadsindustri, ställa om till förnybara energikällor och skapa en mer resurseffektiv tillverkning. Lösningar för en mer hållbar produktion inkluderar automatisering av industriprocesser och uppkoppling av maskiner mot internet. Det ställer nya krav på tekniken som du som maskiningenjör kan vara med och utveckla.

Utbildning

Utbildningen gör dig till en maskiningenjör med ett lösningsfokuserat och tekniskt kunnande. När du ska utveckla framtidens produkter, processer och tjänster behöver du kunskaper inom områden som naturvetenskap, maskinteknik och projektmetodik. Du behöver också förståelse för etiska, ekonomiska och hållbarhetsmässiga aspekter. Det får du genom att programmet ger dig en bred grund i maskinteknik och en fördjupning inom ett valt ämnesområde. I årskurs två väljer du en inriktning inom antingen Innovation och design eller Industriell ekonomi och produktion. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan genomföras på ett företag.

Inriktningar

  • Industriell ekonomi och produktion
  • Innovation och design

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Efter examen kan du skapa innovation för hållbar produktion av allt från kläder och ”smarta produkter” till energi. Du kan jobba med allt från marknadsföring, projektledning och konstruktion till utveckling av produkter och tjänster. Du kan ansvara för materialval, tillverkning och logistik och har goda karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt. Vanliga arbetsuppgifter är att konstruera, förbättra och producera tekniska produkter och processer.

Efterfrågan på ingenjörer i maskinteknik är stor och många studenter får jobberbjudanden redan innan examen.

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

En kort presentation om Maskinteknik

Medverkande Claes Hansson, programansvarig och KTH-studenterna Hanna och Oskar. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Maskinteknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion. Du får kunskaper i maskinteknik som är centrala i utvecklandet av industriell infrastruktur som bidrar till ökad hållbarhet. Exempelvis lär du dig om hur tekniken kan bidra till fossilfria transporter och miljövänlig tillverkning av läkemedel.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Studentbostad i Södertälje

Bostadssituationen för studenter i Södertälje är generellt sett bättre än i andra delar av länet.

Undervisning och studiemiljö

I den varierade undervisningen varvas traditionella föreläsningar med övningar, laborationer och seminarier. Från årskurs ett lär du dig att arbeta i projektform och i de högre årskurserna bedrivs projekt i samarbete med företag. Forskning om hållbar produktionslogistik, produktionsledning och driftsäkerhet är integrerat i olika moment i undervisningen.

Undervisningen sker på KTH Södertälje som är ett relativt litet campus, vilket ger en stor närhet till studiemiljöer och lärare. Grannar till campus är Södertälje Science Park – en utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva forsknings- och utvecklingsprojekt.  

Lärare berättar: "Vi vill ha industriella revolutionärer"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Maskinteknik tillhör du Telge Teknologsektion. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Telge Teknologsektions hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen har du tillgång till utbytesstudier på många universitet världen över. De populäraste destinationerna för studenter på programmet är Schweiz, Spanien, Singapore och Tyskland. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Studenter umgås med varandra.

Saknar du behörighet?

Det finns många olika vägar in på KTH, både vad gäller att bli antagen men också att välja rätt utbildning.

KTH Södertälje.

KTH Södertälje

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.