Till innehåll på sidan

Högskoleexamen på KTH

KTH erbjuder en tvåårig utbildning som leder till en högskoleexamen. Det utbildningsprogram som finns i dagsläget är inom bygg- och anläggningsbranschen.

Högskoleutbildningen på KTH

Byggproduktion 120 hp  är yrkesinriktad och undervisningen sker ofta i nära kontakt med näringslivet, bland annat genom projekt och/eller föreläsningar av representanter från branschen.

Högskoleutbildningarna har en bred rekryteringsbas och du behöver inte ha läst naturvetenskapligt program på gymnasiet för att vara behörig, utan teknik- eller samhällsprogrammet räcker. För specifika behörighetskrav, se utbildningsbeskrivning.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Akustiklab på KTH Campus

Jobb och framtid

En utbildning på KTH gör dig inte bara till en duktig ingenjör, du får även goda möjligheter att välja bland många yrken.

Studenter som pluggar tillsammans i KTH Bibliotek

Studier på KTH

Många oroar sig för att det ska vara svårt, särskilt matten. Men på KTH finns det många som kan och vill hjälpa dig.

Två studenter som står med cyklar och pratar med varandra på en gräsmatta.

Studentliv på KTH

KTH är en av Sveriges största tekniska högskola med ett lika stort studentliv. Här kan du träffa vänner för livet.