Till innehåll på sidan

Högskoleexamen på KTH

KTH erbjuder en tvåårig utbildning som leder till en högskoleexamen. Det utbildningsprogram som finns i dagsläget är inom bygg- och anläggningsbranschen.

Studenter på väg in och ut från undervisningssalar.

Högskoleutbildningen på KTH

Utbildningen är yrkesinriktad och undervisningen sker ofta i nära kontakt med näringslivet, bland annat genom projekt och/eller föreläsningar av representanter från branschen.

Högskoleutbildningarna har en bred rekryteringsbas och du behöver inte ha läst naturvetenskapligt program på gymnasiet för att vara behörig, utan teknik- eller samhällsprogrammet räcker. För specifika behörighetskrav, se utbildningsbeskrivning.

Byggproduktion 120 hp