Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp

Byggproduktion har starkt fokus på din framtida yrkesroll och utbildningen är anpassad till byggbranschens behov. Redan under studietiden får du yrkeserfarenhet och på det sättet också ett värdefullt kontaktnät som ger dig bra karriärmöjligheter.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik6%
Fysik6%
Byggteknisk bas27%
Digitala metoder och verktyg6%
Byggtekniska tillämpningar29%
Valbar kurs eller inriktning13%
Projekt/Examensarbete13%
Jämför med annat program

Byggproduktion 120 hp

Utbildningen är speciellt anpassad till byggbranschens behov av kompetens. Här kombinerar du teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, byggteknik, konstruktion, byggstyrning, ekonomi, kvalitet samt ledarskap med praktiska tillämpningar ute på företag. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier och projekt.

Kurser

Jobb och framtid

Karriärmöjligheterna inom bygg-, anläggningsochinstallationsföretagen är stora och behovet av nya medarbetare med modern kompetens finns inom flera områden. Under utbildningen genomför du företagsförlagd praktik samt projektarbeten kopplade till bygg-, anläggnings och installationsföretag. På så vis får du redan under utbildningstiden yrkeserfarenhet och ett viktigt kontaktnät för framtiden. Du kan efter avslutad utbildning exempelvis jobba med arbetsledning, inom byggproduktion och anläggning, kalkylering, projektering, installationssamordning eller teknisk fastighetsutveckling.

Alumner berättar

Urval

Till högskoleutbildningen i Byggproduktion tillsätts upp till 1/5 av platserna baserat på yrkesverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Yrkesverksamheten ska vara minst två år på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid. Yrkeserfarenheten räknas fram till sista anmälningsdag och ska ligga inom de senaste 6 åren. Till resterande platser tillämpas betygsurval till 2/3 av platserna och högskoleprovsurval till 1/3 av platserna.

Om du vill delta i detta urval ska du ladda upp tjänstgöringsintyg till din anmälan på www.antagning.se  när du anmäler dig. Av intygen måste det framgå vad du har arbetat med, under vilken tidsperiod och i vilken omfattning. Intygen ska vara utfärdade av arbetsgivaren. Om du har eget företag kan intygen vara utfärdade av revisor eller företagarförening.

Efter slutförd utbildning uppfyller du kraven för en högskoleexamen.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.