Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp

Byggproduktion har starkt fokus på din framtida yrkesroll och utbildningen är anpassad till byggbranschens behov. Redan under studietiden får du yrkeserfarenhet och på det sättet också ett värdefullt kontaktnät som ger dig bra karriärmöjligheter.

Särskild behörighet: Matematik 3b alternativt 3c, Naturkunskap 2 (kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2), Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-18: BI: 16.64, BII: 16.83, HP: 0.90

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Överblick över utbildning

Matematik6%
Fysik6%
Byggteknisk bas27%
Digitala metoder och verktyg6%
Byggtekniska tillämpningar29%
Valbar kurs eller inriktning13%
Projekt/Examensarbete13%
Jämför med annat program

Byggproduktion 120 hp

Utbildningen är speciellt anpassad till byggbranschens behov av kompetens. Här kombinerar du teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, byggteknik, konstruktion, byggstyrning, ekonomi, kvalitet samt ledarskap med praktiska tillämpningar ute på företag. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier och projekt.

Kurser

Jobbet och framtiden

Karriärmöjligheterna inom bygg-, anläggningsochinstallationsföretagen är stora och behovet av nya medarbetare med modern kompetens finns inom flera områden. Under utbildningen genomför du företagsförlagd praktik samt projektarbeten kopplade till bygg-, anläggnings och installationsföretag. På så vis får du redan under utbildningstiden yrkeserfarenhet och ett viktigt kontaktnät för framtiden. Du kan efter avslutad utbildning exempelvis jobba med arbetsledning, inom byggproduktion och anläggning, kalkylering, projektering, installationssamordning eller teknisk fastighetsutveckling.

Urval

Till högskoleutbildningen i Byggproduktion tillsätts upp till 1/5 av platserna baserat på yrkesverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Yrkesverksamheten ska vara minst två år på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid. Yrkeserfarenheten räknas fram till sista anmälningsdag och ska ligga inom de senaste 6 åren. Till resterande platser tillämpas betygsurval till 2/3 av platserna och högskoleprovsurval till 1/3 av platserna.

Om du vill delta i detta urval ska du ladda upp tjänstgöringsintyg till din anmälan på www.antagning.se  när du anmäler dig. Av intygen måste det framgå vad du har arbetat med, under vilken tidsperiod och i vilken omfattning. Intygen ska vara utfärdade av arbetsgivaren. Om du har eget företag kan intygen vara utfärdade av revisor eller företagarförening.

Efter slutförd utbildning uppfyller du kraven för en högskoleexamen.

Andra program inom ämnesområdet Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.