Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp

Byggproduktion har starkt fokus på din fram­tida yrkesroll och utbildningen är anpassad till byggbranschens behov. Redan under studietiden får du yrkeserfarenhet och på det sättet också ett värdefullt kontaktnät som ger dig bra karriärmöjligheter.

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Examen: Högskoleexamen
Möjlighet till utlandsstudier: Ja. Information om utlandsstudier
Längd:  2 år heltid, 120 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet:  Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

Särskild behörighet: Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Naturkunskap 2. Naturkunskap 2 kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-17: BI: 15.73, BII: 17.04, HP: 0.95

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl-bygg@abe.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Matematik
Fysik
Byggteknisk bas
Digitala metoder och verktyg
Byggtekniska tillämpningar
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under två år.
Jämför med annat program

Byggproduktion 120 hp

Utbildningen är speciellt anpassad till byggbran­schens behov av kompetens. Här kombinerar du teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, byggteknik, konstruktion, byggstyrning, eko­nomi, kvalitet samt ledarskap med praktiska
 tillämpningar ute på företag. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier och projekt. Efter avslutad utbildning får du en högskoleexamen med inriktning mot byggproduktion (Higher Education Diploma in Construction Management).

Kurser

Jobbet och framtiden

Karriärmöjligheterna inom bygg­, anläggnings­ och installationsföretagen är stora och behovet av nya medarbetare med modern kompetens finns inom flera områden. Under utbildningen genomför du företagsförlagd praktik samt projektarbeten kopplade till bygg­, anläggnings­ och installationsföretag. På så vis får du redan under utbildningstiden yrkeserfarenhet och ett viktigt kontaktnät för framtiden. Du kan efter avslutad utbildning exempelvis jobba med arbets­ledning, inom byggproduktion och anläggning, kalkylering, projektering, installationssamord­ning eller teknisk fastighetsutveckling.

Urval

Till högskoleutbildningen i Byggproduktion tillsätts upp till 1/5 av platserna baserat på yrkes­verksamhet inom bygg­ och anläggningsområdet. Yrkesverksamheten ska vara minst två år på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid. Yrkeserfarenheten räknas fram till sista anmäl­ningsdag och ska ligga inom de senaste 6 åren. Till resterande platser tillämpas betygsurval till 2/3 av platserna och högskoleprovsurval till 1/3 av platserna.

Om du vill delta i detta urval ska du meddela KTH genom att ladda upp ett brev till din anmälan på antagning.se när du anmäler dig.

Glöm inte att ladda upp dina tjänstgöringsintyg till din anmälan när du anmäler dig.

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp