Till innehåll på sidan

Behörighet och antagning

Är du intresserad av att studera Byggproduktion 120 hp? För att bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla både den grundläggande och särskilda behörighet som krävs.

Behörighet innebär vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker.

Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper. Detta är reglerat i högskoleförordningen och gäller alla som söker utbildning i Sverige.

Läs mer om vad som krävs för att få grundläggande behörighet med din studiebakgrund (antagning.se)

Särskild behörighet 

KTH:s utbildningar kräver förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Du hittar information om de kraven för den eller de utbildningar du vill söka under respektive program.

Här nedan för hittar du särskild behörighet till Byggproduktion 120 hp.

Särskild behörighet för Byggproduktion 120 hp

Matematik 3b alternativt 3c, Naturkunskap 2 (kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2), Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Tänk på att om du har en överordnad kurs så kommer du inte behöva intyga behörighet till den underliggande kursen, har du läst och fått godkänt på exempelvis Matematik 4 så behöver du inte intyga behörighet i Matematik 3b/3c.

Dokumentation

Alla dokument som styrker din behörighet till utbildningen ska laddas upp på antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du laddar upp rätt papper (antagning.se)

Olika urval för antagning

Till våra grundutbildningar är ofta antalet sökanden större än antalet tillgängliga platser. Då måste ett urval göras. För att kunna delta i urvalet och konkurrera om en plats måste du visa att du är behörig och uppfylla kraven. I både särskilt och grundläggande behörighet.

Betygsurval och högskoleprovet

Det görs dels ett betygsurval och dels ett provurval baserat på högskoleprovet. Du kan samtidigt ingå i både betygsurvalet och provurvalet.

Särskild urval via yrkelivserfarenhet

Vi har även särskilda urval för programmet. Till Byggproduktion 120 hp tillsätts upp till 1/5 av platserna baserat på yrkesverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Yrkesverksamheten ska vara minst två år på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid. Yrkeserfarenheten räknas fram till sista anmälningsdag och ska ligga inom de senaste 6 åren. Om du vill delta i detta urval ska du meddela KTH genom att ladda upp ett brev till din anmälan på www.antagning.se  när du anmäler dig. Glöm inte att ladda upp dina tjänstgöringsintyg till din anmälan när du anmäler dig.

Till resterande platser tillämpas betygsurval till 2/3 av platserna och högskoleprovsurval till 1/3 av platserna.

Andra urvalsgrunder

Du kan även ansöka om prövning av andra urvalsgrunder.

Mer om de olika urvalsgrupperna och hur du ansöker om andra urvalsgrunder

Antagningsstatistik

Du kan också använda dig av Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik och söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget för respektive utbildning. Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och 2. 

Antagningsstatistik på UHR.se

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-06-29