Till innehåll på sidan

Byggproduktion, högskoleutbildning, 120 hp

Högskoleutbildningen inom Byggproduktion på KTH är en tvåårig yrkesinriktad utbildning. Den passar dig som vill få en byggteknisk examen från KTH och snabbt vill ut i arbetslivet för att arbeta inom samhällsbyggnadssektorn. Programmet är anpassat efter byggbranschens behov och har stark koppling till näringslivet. Genom projektarbeten och praktik hos företag får du ett värdefullt kontaktnät redan under studietiden.

Två personer i gula hjälmar och säkerhetsvästar som tittar på ritningar. Byggarbetsplats.

Viktiga datum

15 mars 2022: Anmälan öppnar
19 april 2022: Anmälan stänger
21 juni 2022: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
12 juli 2022: Antagningsbesked 1
22 juli 2022: Sista svarsdag
28 juli 2022: Antagningsbesked 2
15 augusti 2022: Obligatoriskt upprop
15-27 augusti 2022: Frivilliga mottagningsveckor
Slutet av augusti 2022: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Överblick över utbildning

Matematik 6%
Fysik 6%
Byggteknisk bas 27%
Digitala metoder och verktyg 6%
Byggtekniska tillämpningar 29%
Valbar kurs eller inriktning 13%
Projekt/Examensarbete 13%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med byggproduktion

Det byggs i snabb takt, i Sverige och många andra delar av världen. Nyproduktion av bostäder och renovering av befintliga byggnader behövs för att säkerställa att jordens växande befolkning har någonstans att bo. Det sker också stora utbyggnader av infrastruktur; allt från vägar, järnvägar, energiförsörjning, vattenledningar och avlopp behövs för att samhället ska fungera. Hur bygger vi framtidens bostäder och infrastruktur på ett hållbart sätt? Hur säkerställer vi att byggmaterialen vi använder inte har för stor påverkan på klimatet? Programmet i Byggproduktion ger dig verktyg för att jobba med dessa frågor och bygga framtidens hållbara samhälle.  

Utbildning

Utbildningen är speciellt anpassad till byggbranschens behov av kompetens inom produktion av framtidens byggnader, installationer och infrastruktur. Du kombinerar teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, bygg- och anläggningsteknik, konstruktion, installationsteknik, ekonomi och ledarskap med praktiska tillämpningar ute på företag. Du lär dig att lösa vanligt förekommande tekniska problem inom byggtekniska områden och bistå i arbetsledning av byggprojekt.  

Årskursbeskrivning år 1-2

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Särskilt urval via yrkeslivserfarenhet

Vi har även särskilda urval för Byggproduktion 120 hp. Till programmet tillsätts upp till 1/5 av platserna baserat på yrkesverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Yrkesverksamheten ska vara minst två år på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid. Yrkeserfarenheten räknas fram till sista anmälningsdag och ska ligga inom de senaste 6 åren. Läs mer om detta under Olika urval för antagning på sidan Behörighet och antagning  .

En kort presentation om Byggteknik och design och Byggproduktion

Medverkande Zeev Bohbot, programansvarig och Yessir Al-Akashi, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara på frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Utbildningen förbereder dig för en mångsidig karriär inom byggbranschen som kräver både praktisk kunskap och innovativt tänkande. Företag inom bygg, installation och infrastruktur har ett stort behov av den kompetens du får med dig. Direkt efter examen kan du arbeta med många olika uppgifter som arbetsledning, kalkylering eller energieffektivisering av fastigheter. 

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Byggproduktion för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Du lär dig om hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov och hur du kan bidra till hållbart byggande avseende resurshushållning, ekonomi och miljö. Efter utbildningen har du en viktig roll i att bidrar till energieffektiva och resurssnåla lösningar som minskar miljöpåverkan från den byggda miljön.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. De teoretiska studierna varvas med projekt och praktik ute på företag i branschen.

Den mesta av undervisningen sker i huset där avdelningen för byggteknik och design har sina lokaler. Här, i vad som är en av KTH:s modernaste lärmiljöer, finns tillgång till labbutrustning, de senaste programvarorna och kraftfulla datorer som du använder under programmet för att rita och räkna på konstruktioner i datormiljöer.

Lärare: "Här blir du eftertraktad byggteknisk högskoleingenjör på två år"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Byggproduktion tillhör du Ingenjörssektionen Bygg. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Ingenjörssektionen Byggs hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augustimånad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

För närvarande finns inget utbyte med utländska universitet för studerande på det tvååriga högskoleprogrammet. Du kan dock välja att läsa vidare och söka till en senare del av ett annat program där utlandsmöjligheter erbjuds.

Utlandsstudier under programstudierna

Urval

Till högskoleutbildningen i Byggproduktion tillsätts upp till 1/5 av platserna baserat på yrkesverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Yrkesverksamheten ska vara minst två år på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid. Yrkeserfarenheten räknas fram till sista anmälningsdag och ska ligga inom de senaste 6 åren. Till resterande platser tillämpas betygsurval till 2/3 av platserna och högskoleprovsurval till 1/3 av platserna.

Om du vill delta i detta urval ska du ladda upp tjänstgöringsintyg till din anmälan på www.antagning.se  när du anmäler dig. Av intygen måste det framgå vad du har arbetat med, under vilken tidsperiod och i vilken omfattning. Intygen ska vara utfärdade av arbetsgivaren. Om du har eget företag kan intygen vara utfärdade av revisor eller företagarförening.

Efter slutförd utbildning uppfyller du kraven för en högskoleexamen.

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration av KTH Campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, så att du får veta det du behöver för att välja rätt.