Till innehåll på sidan

Kurser

Här kan du få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör högskoleutbildningen i Byggproduktion via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

Kurserna i årskurs 1 är en blandning av teoretiska och samhällsbyggnadstekniska ämnen. Fokus under det första året för de samhällsbyggnadstekniska kurserna ligger på projektering och produktion av småhus.

I mitten på termin 2 är det 5 veckors praktik i näringslivet där också projektuppgifter kopplade till föregående kurser genomförs.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Kurserna under årskurs 2 är tillämpningskurser för området samhällsbyggnadsteknik. Fokus under det andra året för de samhällsbyggnadstekniska kurserna ligger på projektering och produktion av flerfamiljshus ur byggnadsteknisk- och installationssynpunkt samt projektering och produktion av anläggningar.

I mitten på den sista terminen (termin 4) är det 5 veckors praktik i näringslivet där också projektuppgifter kopplade till föregående kurser genomförs.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Webbinarium, Byggteknik och design och Byggproduktion

Se vårt webbinarium från Byggteknik och design och Byggproduktion. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningar.

Ändringar kan ske i programmet.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-03-24