Till innehåll på sidan

Här blir du eftertraktad byggingenjör på två år

Byggföretagen vill snabbt ha ingenjörer som har den senaste kompetensen och kan de nya digitala verktygen. På två år förbereds du för att komma ut eller tillbaka i arbetslivet som ingenjör från KTH, en utbildning som står högt i kurs.

Zeev Bohbot är programansvarig.

Intervju med programansvarig lärare

Zeev Bohbot är programansvarig. Hans viktigaste uppgift är att ständigt utveckla programmet på ett sätt som säkrar kvalitén samt stimulerar lärarna och studenterna att göra sitt bästa samtidigt som de har roligt under tiden. Här berättar han om branschens behov och vad du kan förvänta dig av utbildningen.

Vad tror du studenterna tycker är roligast?

– Studenter på det tvååriga programmet har ofta en bild av vad de behöver i arbetslivet. När de känner att de får den kunskapen av kunniga lärare är det roligt. Studenterna känner att de snabbt kan komma ut eller tillbaka till arbetet.

Vad tycker du att ni är allra bäst på att lära ut?

– De flesta i lärarkollegiet har jobbat länge i näringslivet. Vi ligger långt framme med problembaserad inlärning. Istället för att du får en uppgift som har ett svar i facit får du ett problem som det kan finnas olika lösningar på. Det liknar utmaningarna i arbetslivet.

Varför ska man läsa byggproduktion på just KTH?

– Byggproduktion ligger inom ett KTH:s största utbildningsområden. Vi är landets huvudproducent av byggingenjörer.

– Vi ligger nära branschen, så du lär dig de senaste metoderna av lärare med lång praktisk erfarenhet.

Hur tycker du den som söker ska resonera när det gäller att välja tvåårigt eller treårigt program?

– De som väljer det tvååriga programmet har ofta bråttom ut eller tillbaka till arbetslivet. Näringslivet har till och med litet svårt att förstå skillnaden på två eller tre år.

Är du nöjd med fördelningen av olika åldrar och fördelning mellan tjejer och killar?

– Det finns några studenter som är upp till 40 år. Andra som är runt 20 år. Det blir en bra dynamik.

– Vi har nästan 40 procent tjejer i varje kull. Det är utmärkt. Annars kan det bli för mycket grabbiga sätt att lösa problemen på. Killar och tjejer har också roligare tillsammans.

Hur ser det ut med mångfald i övrigt?

– Jag vågar nog säga att vi är det utbildningsområde på KTH som indirekt sysslar mest med integration. Drygt 50 procent har ett utländskt klingande efternamn.

– Byggbranschen är öppen och har integrerat en större andel individer i det svenska samhället än någon annan bransch. Jag tycker inte att branschen har fått den uppmärksamhet den förtjänar för det.

Programmet beskrivs som modernt, vad är det för modern kompetens ni menar?

– Företagen vill till exempel att vi utrustar dig med digitala verktyg. Vi lär bland annat ut BIM, ”Building Information Modeling”. Branschen skriker efter det. Det gör att flera av våra studenter blir ansvariga för digitaliseringen i företaget de jobbar för.
– Vi har också många lärare med erfarenhet av näringslivet, så vår känsla för vad som behövs i företagen är bra.

Arbetsmarknaden kommer under lång tid framöver att gå på högvarv, står det om utbildningen.

– Ja, så är det även om det sker konjunktursvängningar över åren. Generellt är det många i byggföretagen som snart ska gå i pension. Det har visserligen rapporterats om en avmattning i efterfrågan och produktionen av just dyra bostadsrätter. Men faktum är att det fortfarande finns ett gigantiskt underskott av bostäder. Och det behövs fortfarande ombyggnationer, kontor, infrastruktur med mera.

Vad vill du helst att studenterna ska minnas när de tittar tillbaka efter 15 år?

– Jag hoppas också du minns samma som jag minns när jag tittar tillbaka. Jag fick en metodik för hur jag angriper nya okända problem. Det är lite mindre viktigt om du minns den här ekvationen eller den här normen. Det viktiga är att kunna analysera problem och hitta en väg till en lösning. Mycket annat är utbytbart.

Läs mer

Byggproduktion 120 hp

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-03-16