Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp

Byggproduktion har starkt fokus på din framtida yrkesroll och utbildningen är anpassad till byggbranschens behov. Redan under studietiden får du yrkeserfarenhet och på det sättet också ett värdefullt kontaktnät som ger dig bra karriärmöjligheter.

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Särskild behörighet: Matematik 3b alternativt 3c, Naturkunskap 2 (kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2), Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-18: BI: 16.64, BII: 16.83, HP: 0.90

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

Överblick över utbildning

Matematik
Fysik
Byggteknisk bas
Digitala metoder och verktyg
Byggtekniska tillämpningar
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under två år.
Jämför med annat program

Byggproduktion 120 hp

Utbildningen är speciellt anpassad till byggbranschens behov av kompetens. Här kombinerar du teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, byggteknik, konstruktion, byggstyrning, ekonomi, kvalitet samt ledarskap med praktiska tillämpningar ute på företag. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier och projekt.

Kurser

Jobbet och framtiden

Karriärmöjligheterna inom bygg-, anläggningsochinstallationsföretagen är stora och behovet av nya medarbetare med modern kompetens finns inom flera områden. Under utbildningen genomför du företagsförlagd praktik samt projektarbeten kopplade till bygg-, anläggnings och installationsföretag. På så vis får du redan under utbildningstiden yrkeserfarenhet och ett viktigt kontaktnät för framtiden. Du kan efter avslutad utbildning exempelvis jobba med arbetsledning, inom byggproduktion och anläggning, kalkylering, projektering, installationssamordning eller teknisk fastighetsutveckling.

Urval

Till högskoleutbildningen i Byggproduktion tillsätts upp till 1/5 av platserna baserat på yrkesverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Yrkesverksamheten ska vara minst två år på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid. Yrkeserfarenheten räknas fram till sista anmälningsdag och ska ligga inom de senaste 6 åren. Till resterande platser tillämpas betygsurval till 2/3 av platserna och högskoleprovsurval till 1/3 av platserna.

Om du vill delta i detta urval ska du meddela KTH genom att ladda upp ett brev till din anmälan på www.antagning.se  när du anmäler dig.

Glöm inte att ladda upp dina tjänstgöringsintyg till din anmälan när du anmäler dig.

Efter slutförd utbildning uppfyller du kraven för en högskoleexamen.

Andra program inom ämnesområdet Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.