Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningsprogram
Jämfor fler utbildningar
Jämfor fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Ämneslärarutb. med inriktn. mot teknik, åk 7-9, 270 hp

Byt
Matematik

• Matematik för ingenjörer
• Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik
• Ämnesdidaktik

Fysik

• Hållfasthetslära, allmän kurs
• Mekanik, allmän kurs

Programmering

• Programmering och numeriska verktyg

Lärande

• Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning
• Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv
• Planering, bedömning och betygssättning
• Kommunikation, ledarskap och design av lärande
• Specialpedagogik och perspektiv på lärande och utveckling
• Ämnesdidaktik

Maskinteknik

• Maskinteknik, introduktionskurs
• Material och produktion, allmän kurs
• Datorbaserade produktutvecklingsverktyg, grundkurs
• El- och styrteknik
• Energiteknik
• Maskinkomponenter
• Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik
• Produktutveckling och konstruktion

Industriell ekonomi

• Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning
• Industriell ekonomi och organisation

Praktik

• Verksamhetsförlagd utbildning 1
• Verksamhetsförlagd utbildning 2

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete i ämnesdidaktik, grundnivå

Examen
Högskoleingenjör, ämneslärare
Längd
4 år heltid, 270 högskolepoäng
Campus
KTH Campus, KTH Södertälje

Årskurs 1- 3

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 10%
Fysik 7%
Programmering 3%
Lärande 20%
Maskinteknik 33%
Industriell ekonomi 7%
Praktik 13%
Projekt/Examensarbete 7%

Jämför med ett annat program

Open program selection