Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningsprogram
Jämfor fler utbildningar
Jämfor fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Byggteknik och design 180 hp

Byt
Matematik

• Matematik 1 Linjär algebra
• Matematik 2 analys

Fysik

• Byggteknik 3, byggfysik och materiallära

Byggteknisk bas

• Byggteknik 1 små hus, tekniskt arbete, Cad 1
• Byggteknik 2 stora hus, materiallära, Cad 2, Anläggning A
• Byggmekanik 1
• Byggmekanik 2 och lastanalys
• Geologi och geoteknik
• Installationsteknik och energi 
• Konstruktionsteknik
• Strömningslära
• Konstruktion och design

Digitala metoder och verktyg

• Fältmätningsteknik med matematisk statistik. Anläggning B
• Building Information Modeling

Byggtekniska tillämpningar

• Bygglogistik och riskhantering
• Byggprocessen
• Ekonomi och organisation
• Miljö- och arbetsvetenskap
• Samhällsplanering

Valbar kurs eller inriktning

• Valbara kurser i årskurs 3
Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 8%
Fysik 4%
Byggteknisk bas 37%
Digitala metoder och verktyg 9%
Byggtekniska tillämpningar 17%
Valbar kurs eller inriktning 17%
Projekt/Examensarbete 8%

Jämför med ett annat program

Open program selection