Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser, Fastighet och finans 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på kandidatutbildningen i Fastighet och finans. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Fastighet & finans och Fastighetsutv. med fastighetsförmedling

Medverkande Henry Muyingo, programansvarig och Kiana Madani, KTH-student. Filmen besvarar frågor om utbildningen.

Kandidatutbildningen i Fastighet och finans är 3 år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1

Programmet börjar med en valfri kurs under mottagningsperioden, Introduktion till matematik 1,5 hp, en repetition av den matematik som studenterna läst på gymnasiet. Mottagningen innehåller också studiebesök, datorintroduktion samt introduktion till KTH och studentsektionen. Under hösten läser du grundläggande kurser inom ämnesområdet, kompletterat med kurser som ger viktiga baskunskaper, såsom matematik för ekonomer. Vårterminens kurser innehåller bland annat juridik, tillämpad matematik och statistik för ekonomer, kunskaper som byggs på i senare årskurser.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Höstens kurser i årskurs två innehåller flera moment som berör skärningspunkten mellan ekonomi och fastigheter. Kursen Investeringsanalys består bland annat av grundläggande investeringsbedömningar relaterade till fastigheter. Under vårterminen kommer du att läsa fördjupade kurser i juridik, som har betydelse både för fastigheter och för finanssektorn. Kursen Finansiell rapportering och analys ger dig verktyg som behövs för senare kurser på programmet, exempelvis i kurserna Kreditbedömning samt Fastighetsvärdering.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Höstens kurser på programmet är de sista som är obligatoriska. Marknadsföring och ledarskap är viktiga områden under hösten, liksom ytterligare fördjupade studier kring Ekonomisk fastighetsförvaltning och Speciell fastighetsrätt.

Under våren har du möjlighet att välja fördjupning inom något av områdena fastighet eller finans. För dig som är intresserad av en fördjupning inom finans rekommenderar vi att du läser kurserna Kapitalmarknader och finansiella instrument samt Kreditbedömning. I dessa två kurser får du kunskaper om hur banker och andra finansiella aktörer bedömer projekt och företag utifrån olika typer av risker och avkastning. Fördjupningen avslutas med ett examensarbete inom finans. Fördjupningen inom fastighet består av kursen Fastighetsvärdering, tillsammans med kursen i Kreditbedömning eller Kapitalmarknader och finansiella instrument. Du får i dessa kurser lära dig värdera olika typer av fastigheter. Efter kurserna skriver du ett examensarbete inom fastighet.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12