Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning 120 hp

Kungliga Tekniska högskolan har fått i uppdrag att planera för och bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning. Uppdraget går också till Chalmers, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Karlstads universitet. KTH ansvarar för att samordna utbildningen.

15 september 2017: Anmälan öppnar
16 oktober 2017: Anmälan stänger
16 januari 2018: Programstart

Anmälan stängd

Anmälan till vårterminen 2018 är stängd.

Examen: Utbildningen är inte examensgrundande, intyg erhålls efter slutförd utbildning
Längd: 120 högskolepoäng, 100% studietakt
Plats: KTH Campus
Studieavgift: Studieavgift utgår för avgiftsskyldiga studenter

  • Grundläggande högskolebehörighet eller motsvarande.
  • Avslutad utländsk högskoleutbildning till ingenjör eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning till ingenjör som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434). Utbildningen ska ha en inriktning med motsvarighet inom KTH:s ordinarie utbildningsutbud.
  • Urvalet baseras på tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet som är värdefull för den sökta utbildningen, samt andra för utbildningen sakliga omständigheter.

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svlku@ece.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Syftet är att du som har en avslutad utländsk utbildning till ingenjör ska få kompletterande kunskaper som behövs för att du ska kunna utöva ditt yrke i Sverige.

Utbildningen omfattar generella yrkesförberedande kurser och ämnesspecifika fördjupnings- eller breddningskurser. För de ämnesspecifika kurserna upprättas en studieplan som utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Motsvarande utbildningar ges även vid:

* Ändringar kan ske i programmet.   

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp