Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Efterfrågan på lärare med gedigna kunskaper i fysik, kemi, matematik och teknik och behörighet att undervisa på gymnasiet och grundskolans högstadium är stor. Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du som har ämneskunskaper inom dessa områden utbildas till lärare. Vilka ämnen och på vilka nivåer i skolsystemet du blir behörig att undervisa i efter utbildningen beror på dina tidigare studier.

20 februari 2019: Anmälan öppnar
15 mars 2019: Anmälan stänger
29 april 2019: Antagningsbesked
Början av juni 2019: Programstart

Examen: Ämneslärare
Möjlighet till utlandsstudier: Nej
Längd: juni-augusti heltid, 90 högskolepoäng
Plats: KTH Campus och distansstudier
Tillhör ämnesområdet: Teknik och lärande​​​​​​​ ​​​​​​​

  • Grundläggande behörighet till högskolestudier inklusive förkunskaper i svenska och engelska. Dessutom måste ett eller flera av följande krav uppfyllas: minst 90 hp i teknik, minst 120 hp i kemi, minst 120 hp i fysik, minst 120 hp i matematik.
  • Ämnesstudierna måste ha tillräcklig bredd; de måste omfatta en betydande del av det centrala innehållet i respektive undervisningsämne.
  • Urval görs baserat antalet poäng i undervisningsämnena.

Statistik ST-18: KPU 165

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning är ett program för dig som redan har ämneskunskaper inom fysik, kemi, matematik eller teknik och vill bli lärare. Efter drygt ett års studier (juni till och med augusti: en sommar-, en höst-, en vår- och en avslutande sommartermin) kan du vara redo att ta plats i klassrummet. 

Under höst- och vårtermin är det långa perioder av verksamhetsförlagd utbildning, som sker på en grund- eller gymnasieskola under handledning av en erfaren lärare. Dessutom studeras pedagogik och didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning med mera. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i ämnesdidaktik, alltså den vetenskap som studerar lärande och undervisning i ett visst ämne. 

Den kompletterande pedagogiska utbildningen vid KTH bedrivs i en form som kallas »deldistans« eller »blended learning«. Detta innebär att fysiska träffar på KTH Campus i Stockholm blandas med distansstudier. Du måste räkna med att komma till Stockholm ett par dagar per månad, men däremellan kan du studera var som helst via en webbplattform. De fysiska träffarna är obligatoriska och ägnas åt seminarier och övningar som är svåra att genomföra på distans. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenterna i en skola på heltid. Vanligen kan man vara i en skola på sin hemort.

Kurser

Läs artiklar om Kompletterande pedagogisk utbildning:

Erfarna ingenjörer tar sikte på katedern
KTH utbildar för att minska lärarbristen

Jobbet och framtiden

Efterfrågan på utbildade lärare inom matematik, teknik och naturvetenskap är stor över nästan hela landet. Beroende på dina ämnesstudier kan du bli lärare i ett eller två ämnen på gymnasiet eller ett, två eller tre på grundskolans högstadium. Lärare är ett socialt yrke som ger möjligheten att bidra till samhället, tekniken och vetenskaperna genom att vara med och forma framtidens studenter och arbetskraft. 

Som lärare övar du förmågan att kommunicera och begripliggöra, något som är användbart oavsett om du stannar kvar i skolan eller senare byter bana. Om du har licentiat- eller doktorsexamen i något av dina undervisningsämnen kan du som färdig lärare söka tjänst som lektor på grundskolan eller gymnasiet och arbeta med skol- och ämnesutveckling eller ämnesfortbildning.

Andra program inom ämnesområdet Teknik och lärande

​​​​​​​​​​​​* Ändringar kan ske i programmet.  

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-02-21