Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning 120 hp

Kungliga Tekniska högskolan har fått i uppdrag att planera för och bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning. Uppdraget går också till Chalmers, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Karlstads universitet. KTH ansvarar för att samordna utbildningen.

Om utbildningen

Examen: Utbildningen är inte examensgrundande, intyg erhålls efter slutförd utbildning
Längd: 120 högskolepoäng, 100% studietakt
Plats: KTH Campus
Studieavgift: Studieavgift utgår för avgiftsskyldiga studenter

Viktiga datum

- : Anmälan öppnar
- : Anmälan stänger
- : Programstart

Observera att antagningsomgång är inställd. Programmet med start VT20 ges ej.

Kompletterande utbildning, för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning 120 hp

Syftet är att du som har en avslutad utländsk utbildning till ingenjör ska få kompletterande kunskaper som behövs för att du ska kunna utöva ditt yrke i Sverige.

Utbildningen omfattar generella yrkesförberedande kurser och ämnesspecifika fördjupnings- eller breddningskurser. För de ämnesspecifika kurserna upprättas en studieplan som utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Behörighet och urval

  • Grundläggande högskolebehörighet eller motsvarande.
  • Avslutad utländsk högskoleutbildning till ingenjör eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning till ingenjör som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434). Utbildningen ska ha en inriktning med motsvarighet inom KTH:s ordinarie utbildningsutbud.
  • Urvalet baseras på tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet som är värdefull för den sökta utbildningen, samt andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Motsvarande utbildningar ges även vid:

Läs mer

Utbildningsplan för VT 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Ändringar kan ske i programmet.  

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-12-10