Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning 120 hp

Kungliga Tekniska högskolan har fått i uppdrag att planera för och bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning. Uppdraget går också till Chalmers. KTH ansvarar för att samordna utbildningen.

17 september 2018: Anmälan öppnar
15 oktober 2018: Anmälan stänger
Mitten av januari 2019: Programstart

Examen: Utbildningen är inte examensgrundande, intyg erhålls efter slutförd utbildning
Längd: 120 högskolepoäng, 100% studietakt
Plats: KTH Campus
Studieavgift: Studieavgift utgår för avgiftsskyldiga studenter

  • Grundläggande högskolebehörighet eller motsvarande.
  • Avslutad utländsk högskoleutbildning till arkitekt eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning till arkitekt som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434). Utbildningen ska ha en inriktning med motsvarighet inom KTH:s ordinarie utbildningsutbud.
  • Urvalet baseras på tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet som är värdefull för den sökta utbildningen, samt andra för utbildningen sakliga omständigheter.

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svlku@ece.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Syftet är att du som har en avslutad utländsk utbildning till arkitekt, ska få kompletterande kunskaper som behövs för att du ska kunna utöva ditt yrke i Sverige.

Utbildningen omfattar generella yrkesförberedande kurser och ämnesspecifika fördjupnings- eller breddningskurser. För de ämnesspecifika kurserna upprättas en studieplan som utformas med hänsyn till befintlig kompetens, personliga intressen, arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet och intervju med studenten.

Motsvarande utbildning ges även vid:

* Ändringar kan ske i programmet.   

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp