KTH Campus på Valhallavägen

KTH:s campus på Valhallavägen är som en småstad mitt i storstaden, en levande studentmiljö med bibliotek, caféer, restauranger och mycket mer.

KTH Campus 

På KTH Campus finns flertalet av KTH:s civilingenjörsutbildningar
och ett antal centrala funktioner som är gemensamma
för alla studenter; kårhuset Nymble , en idrottshall , KTH Entré , rektorsadministrationen med mera. Här finns även Dans- och cirkushögskolan, Försvarshögskolan och Operahögskolan, något som gör området än mer levande. De senaste åren har närmare 900 studentbostäder byggts på KTH Campus.

Adress: Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm, KTH Campus i Google Maps

Mer om KTH Campus