Anmälan och antagning

Kurser för fristående studerande söks genom att göra en anmälan på antagning.se inför höst-, vår- eller sommartermin. Kurser inom ordinarie program på KTH som inte finns med i utbudet på antagning.se är inte öppna för fristående studerande.

Anmälan

Anmälan sker via antagning.se enligt de deadlines som är fastställda av UHR/antagning.se. Sista anmälningsdag för höst-, vår- respektive sommarkurser är följande:

  • 15 april för höstkurser
  • 15 oktober för vårkurser
  • 15 mars för sommarkurser

Om du inte har möjlighet att anmäla dig på webben så kan du anmäla dig genom att skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Följ instruktionerna på sidan, I stället för webbanmälan , på antagning.se. Där finns även postadress. Observera att sista anmälningsdag är densamma oavsett hur du söker. För att din anmälan ska räknas som i tid inkommen ska den vara Antagningsservice tillhanda senast sista anmälningsdag.

Sen anmälan (efteranmälan)

Det är möjligt att göra sena anmälningar till kurser efter sista anmälningsdag eller efter urval fram till kursstart så länge kursen är sökbar på antagning.se.

KTH beslutar vilka kurser som tar emot sena anmälningar och under vilken tidsperiod detta gäller. Tänk på att du alltid måste göra en anmälan på antagning.se och antas den vägen. Du kan aldrig antas direkt av en institution eller lärare.

Sena anmälningar/efteranmälningar behandlas endast i mån av tid av UHR och KTH.

Det är viktigt, att du finns tillgänglig på de kontaktuppgifter som du har lämnat i din anmälan på antagning.se, eftersom all information om kursstart och så vidare skickas direkt från kursansvarig.

Programstudent på KTH

Om du är inskriven som programstuderande på KTH, på grundnivå eller avancerad nivå, skall du inför höst- och vårtermin göra dina kursval på annat sätt och vid andra tillfällen. Din studievägledare/koordinator på programmet ger dig mer information om hur du skall gå tillväga. Vill du som programstuderande på KTH läsa en sommarkurs gör du det genom att söka kurser till sommarterminen via antagning.se.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-08-16