Kursutbud för fristående studerande

Här hittar du KTHs utbud av kurser för fristående studerande som omfattar vidareutbildningskurser, vissa programkurser och teknikkomplementära kurser inom olika områden med nationell antagning på studera.nu.

Läs mer om hur du anmäler dig på Anmälan för fristående studerande.

OBS! Om du är inskriven som programstuderande på KTH, skall du göra dina val av kurser på annat sätt. Kontakta din studievägledare för mer information.

Hjälp med sökningen

  • Som standard visar listan KTHs aktuella utbud av kurser för fristående studerande som kan sökas på studera.nu. Kurserna är sökbara så länge som lägg till-knapparna är aktiva.
  • Du kan filtrera listan på olika typ av kurser, exempelvis sommarkurser, kvällskurser, distanskurser eller kurser på engelska.
  • Du kan även välja att visa kurser per termin, oavsett om kurserna är sökbara eller inte.
  • Om du har synpunkter eller frågor gällande sökfunktionerna, kontakta kopps@kth.se.

Sök

Antal träffar: 79

Kurskod Kursnamn Hp Anm.kod Startdatum
BB2490 Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,5 10019 2017-10-30
AD236V Arkitektur och genus: Introduktion 7,5 10072 2017-09-20
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 10000 2017-08-28
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 10005 2017-08-28
BB2300 Beräkningskemi 7,5 10012 2017-10-30
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 10001 2017-10-30
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 10044 2017-08-28
KD2300 Biomedical Materials 7,5 10022 2017-08-28
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 10052 2017-08-28
LL133V Breddningskurs i undervisningsämnen för kompletterande pedagogisk utbildning OBS! Kursen är inställd. 7,5 10074 2017-08-29
BB2450 Cellfabriken 7,5 10016 2017-08-28
DD2395 Datasäkerhet 6,0 10002 2017-10-30
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 10004 2017-10-30
AF213V Dimensionering av stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 15,0 10064 2017-09-05
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 10036 2017-10-30
KE2190 Experimentell processdesign 6,0 10035 2017-08-28
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 10058 2017-08-28
SH012N Förberedande kurs i fysik 7,5 10048 2017-09-25
SH012N Förberedande kurs i fysik 7,5 10047 2017-10-30
SH012N Förberedande kurs i fysik 7,5 10050 2017-11-27
SH012N Förberedande kurs i fysik 7,5 10049 2017-08-28
SH012N Förberedande kurs i fysik 7,5 45015 2017-06-26
SF0001 Förberedande kurs i matematik 5,0 40025 2017-07-03
DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 3,0 40024 2017-07-10
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 10034 2017-10-30
BB2471 Genetik 5,0 10017 2017-08-28
AG1818 Geodetisk mätningsteknik 6,0 10113 2017-08-29
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 10014 2017-10-30
KE2330 Hållbar läkemedelsteknik 9,0 10039 2017-08-28
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 10038 2017-08-28
MJ2350 Hållbarhet och ekonomi 5,0 45022 2017-06-26
BB2445 Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 10015 2017-10-30
MG2037 Industriell limningsteknik 6,0 10051 2017-11-03
KE2010 Industriella energiprocesser 7,5 10031 2017-08-28
SK180N Inledande modern fysik 9,0 10067 2017-08-28
SI150V Inledande relativitetsteori 4,5 10054 2017-08-28
SI150V Inledande relativitetsteori 4,5 10055 2017-10-30
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 10060 2017-08-28
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 10070 2017-08-28
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 10027 2017-08-28
KD2360 Kvantkemi 9,0 10026 2017-08-28
KD2430 Kärnbränslecykelns kemi 9,0 10030 2017-10-30
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 10009 2017-08-28
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 10045 2017-08-28
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 10041 2017-10-30
HL1001 Medicinsk grundkurs 7,5 10057 2017-08-28
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 10059 2017-08-28
SK184N Miljöfysik 9,0 10068 2017-08-28
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 10007 2017-08-28
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 10011 2017-10-30
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 10013 2017-10-30
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 10008 2017-10-30
BB2280 Molekylär modellering 7,5 10010 2017-10-30
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik OBS! Kursen är inställd. 6,0 10003 2017-08-28
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 10021 2017-10-30
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 10023 2017-08-28
AD1OSA Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur 15,0 10101 2017-08-28
KF2140 Polymerfysik 7,5 10042 2017-08-28
KF2500 Polymerteknologi 9,0 10046 2017-08-28
KE2325 Processdesign för industri och samhälle 15,0 10037 2017-10-30
BB2510 Proteomik 6,0 10020 2017-08-28
KE2350 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 6,0 10040 2017-10-30
AH2401 Risker i tekniska system 7,5 10066 2017-08-28
AK2004 Riskfilosofi 7,5 10053 2017-10-30
EF2240 Rymdfysik 6,0 10069 2017-09-01
KD2390 Selektiv organisk syntes 9,0 10029 2017-08-28
KD2385 Selektiv organisk syntes, teori 6,5 10028 2017-08-28
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 10024 2017-10-30
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 10071 2017-10-30
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 7,5 10061 2017-08-28
LL112V Teknik för lärare i årskurs F-6 7,5 10073 2017-08-28
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 10065 2017-08-28
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 10033 2017-08-28
BB2472 Tillämpad genteknologi 5,0 10018 2017-10-30
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 10032 2017-08-28
DD2257 Visualisering 7,5 10006 2017-08-28
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 10062 2017-10-30
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5 10043 2017-10-30
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 10025 2017-10-30