Aktuella MOOC:s

Här kan du läsa om de MOOC-kurser som KTH erbjuder. Kurserna går online och alla är välkomna att anmäla sig.

Läs mer om hur du anmäler dig till en MOOC

Två unika kurspaket

Utbildningspaket i digital transformation

För dig som vil bli ledande inom digital transformation och verifiera dina kunskaper finns ett kurspaket med fyra delkurser. När du uppfyllt kurskraven i alla kurserna har du möjlighet att få ett s.k. Prfosseional Certificate som bevis för dina kunskaper. Läs mer om kurspaketet och anmäl dig!

För dig som vill fördjupa dig i riskhantering av arbetsrelaterade skador med hjälp av RAMP och verifiera dina kunskaper finns ett kurspaket med tre delkurser. När du uppfyllt kurskraven i alla kurserna har du möjlighet att få ett s.k. Prfosseional Certificate som bevis för dina kunskaper. Läs mer om kurspaketet och anmäl dig!

Tidigare MOOC:s

KTH erbjuder kostnadsfritt både introducerande och avancerade öppna online kurser. Tidigare har det gått att få en introduktion till bemannande rymdfärder med astronauten Christer Fugelsang som lärar och att lära sig tillämpa distribuerade algoritmer för att designa skalbara och pålitliga tjänster. 

Läs mer om KTH:s tidigare MOOC:s

Kontakt

Frågor om MOOC-satsningen på KTH? Kontakta gärna oss för mer information.

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Morgan Mickelsson, enhetschef för Digitalt lärande.
morganmi@kth.se