Aktuella MOOC:s

Här kan du läsa om de MOOC-kurser som KTH erbjuder. Kurserna går online och alla är välkomna att anmäla sig.

Studenter studerar

Anmälan till MOOC

Läs mer om hur du anmäler dig till en MOOC

Två unika kurspaket

När du uppfyllt kurskraven i alla delkurserna i kurspaketet har du möjlighet att få ett så kallat Professional Certificate som bevis för dina kunskaper. Läs mer om våra två kurspaket här nedan.

Tidigare MOOC:s

KTH erbjuder kostnadsfritt både introducerande och avancerade öppna online kurser. Tidigare har det gått att få en introduktion till bemannad rymdfärd med astronauten Christer Fugelsang som lärare. Vi har även haft kurser där du kunnat lära dig tillämpa distribuerade algoritmer för att designa skalbara och pålitliga tjänster. 

Läs mer om KTH:s tidigare MOOC:s

Kontakt

Frågor om MOOC-satsningen på KTH? Kontakta oss gärna för mer information.

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Morgan Mickelsson, enhetschef för digitalt lärande.
morganmi@kth.se