MOOC:s via KTHx

Här kan du läsa om de MOOC-kurser som KTH erbjuder. Kurserna går online och alla är välkomna att anmäla sig.

KTH:s kursutbud på www.edx.org

Aktuella MOOC:s

Logo.

Riskhantering av arbetsrelaterade skador med hjälp av RAMP (Professional Certificate Program)

KTH erbjuder nu ett utbildningspaket med möjlighet till ett s.k. Professional Certificate i RAMP-verktyget. I tre kurser lär du dig tillämpa hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskbedömning till konkreta handlingsplaner och uppföljningar. I kurserna används ett unikt verktyg (RAMP) utvecklat och utvärderat vetenskapligt i nära samarbete mellan industri och forskare från KTH. De tre delkurserna kan läsas fristående och du styr din egen studietakt, men för att erhålla ett certifikat behöver du anmäla dig till hela programmet. Lärare på alla tre kurser: Linda Rose. Läs mer om programmet på www.edx.org .

Logo.

Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I

Kursen öppen nu!


I delkurs I får du en översikt över hela RAMP-verktyget och lär du dig att identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker med hjälp av den första modulen i RAMP-verktyget (RAMP I). Kursen kan läsas fristående eller som del i programmet. Anmäl dig till kursen nu på www.edx.org .

Logo.

Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II

I delkurs II lär du dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget. Detta inkluderar till exempel hur man presenterar resultat från riskbedömningar för olika intressenter inom en organisation och hur du skapar handlingsplaner för förbättringar. Kursen kan läsas fristående eller som del i programmet. Start: September.

Anmäl dig till kursen nu på www.edx.org .

Logo.

Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador

I delkurs III blir du skicklig i att hantera hela riskhanteringsprocessen och får arbeta med autentiska fall från näringslivet. Kursen kan läsas fristående eller som del i programmet. Start: Oktober.

Anmäl dig till kursen nu på www.edx.org .

High Performance Finite Element Modeling I

Lär dig att göra banbrytande adaptiva FEM-simuleringar från toppforskare på KTH! Del I är arkiverad. Ingen av lärarna deltar aktivt i kursrummet längre men du kan fortfarande ta del av visst material. Läs mer på www.edx.org .

High Performance Finite Element Modeling II

I del II får du lära dig att förstå flygmekanismen. Du får utföra avancerade tidsbesparande parallella simuleringar av aerodynamik, under handledning av toppforskare från KTH!

Logo.

Digital Transformation I-IV

Fyra delkurser/Professional Program.

Hur påverkar digitaliseringen affärslandskapet och vilka möjligheter uppstår? Hur kan du och din organisation hitta metoder och formulera strategier för att bättre hantera den digitala utvecklingen? Programmet förbereder yrkesverksamma och chefer för de utmaningar som digitaliseringen innebär. Alla fyra kurser är "self paced"; deltagare kan studera när de vill och gå flera av kurserna parallellt. För att erhålla ett certifikat behöver du anmäla dig till hela programmet.

Lärare på alla fyra kurser: Martin Vendel och Henrik Blomgren.

Logo.

Digital transformation I - Market and Industry Analysis

Kursen fokuserar på det nya affärslandskapet. Vad händer på marknaden när digitaliseringen träder in? Hur kan vi uppskatta hur det nya framtida affärslandskapet kommer att se ut? Kursen kan följas självständigt eller som en del av programmet.

Logo.

Digital transformation II - Strategy

Kursen fokuserar på att utveckla din förmåga att göra strategiska val under en potentiell transformation, baserad på vedertagna teorier och modeller. Allmän företagsstrategi, innovationsteorier, branschdynamik, framsynsmetodik och digital teknik ingår. Kursen kan följas självständigt eller som en del av programmet.

Logo.

Digital transformation III - Leadership

Kursen utvecklar ledarskap i en digital värld och vilka nya verktyg och metoder som behövs. Ledare, oavsett om de har ledningsposition eller inte, är de som gör att digital transformation blir verklighet. Kursen ger dig också metoder och de verktyg som behövs för att genomföra en digital transformation av en organisation. Från analys till strategi till hands-on action. Kursen kan följas självständigt eller som en del av programmet.

Logo.

Digital transformation IV - Business Development and Marketing

I många fall är kundorienterade aktiviteter bland de bästa verktygen för att nå dina mål. Kursen fokuserar på hur man gör det och hur affärsutveckling och marknadsföring som sådan förändras på grund av digitalisering. Kursen kan följas självständigt eller som en del av programmet.

Cyber-Physical Networks

I kursen möter du de utmaningar framtida utvecklingen av cyber-fysiska kommunikationssystem står inför. Du får utveckla din kunskap om de krav och de grundläggande designprinciper som tillämpas på cyber-fysiska nätverk. Du lär dig om dess relation till cyber-fysiska system och får en inblick i utvecklingen av cyber-fysiska nätverk.

Lärare: James Gross och Sebastian Schiessl.

Logo.

Hållbar utveckling för problemlösare I

Del I med fokus på lösningar för en hållbar utveckling.

I den här kursen får du en introduktion till begreppet hållbarhet.

Logo.

Hållbar utveckling för problemlösare II

Del II med fokus på lösningar för en hållbar utveckling.

I del II introduceras du till nyckelkomponenterna för ingenjörernas sätt att närma sig hållbarhet genom systemtänkande, bedömning och analys. 

Logo.

Philosophy of Science for Engineers and Scientists

Lär dig hur du bedömer och motiverar valet av olika vetenskapliga metoder för olika vetenskapliga ändamål. Syftet med kursen är att förbättra din förståelse av metodologiska och filosofiska problem som kan uppstå vid vetenskapliga studier.

Lärare: Till Grüne-Yanoff, Johan Berg och Sebastian Östlund.

Öppnar för anmälan: Hösten 2018.

Andra KTH-samarbeten kring MOOC:s

KTH är delaktiga i ett samarbete med InnoEnergy och framtagning av MOOC:s. iSE – The Institute of Sustainable Energy by InnoEnergy erbjuder professionella onlinekurser med syfte att bidra till att öka kunskapen inom hållbar energi, innovation och entreprenörskap.

Läs mer om InnoEnergy  och ta del av kurskatalogen.