Att läsa en MOOC via KTHx

Vill du lära dig något nytt eller fördjupa dina kunskaper i ett ämne när det passar dig, varsomhelst och närsomhelst? Via KTHx på plattformen edX erbjuder KTH öppna och kostnadsfria kurser online - MOOC:s. Skapa ett konto på edX, registrera dig på en MOOC som intresserar dig och börja utforska kurssens innehåll. MOOC:s ger dig ofta stor flexibilitet gällande när, var och hur du studerar.

Kursanmälan

  • Registrera dig på en MOOC kostnadsfritt: Skapa först ett konto på www.edx.org  och registrera dig sedan på en MOOC som intresserar dig. Att registrera sig på en MOOC och ta del av kursinnehållet är kostnadsfritt och öppet för alla.
  • Inga formella behörighets- och förkunskapskrav: Det finns MOOC:s både på grundläggande och på mer avancerad nivå, men de har vanligen inga formella behörighets- och förkunskapskrav.

Kursmaterial

På KTHx och edX innehåller kurserna vanligen relativt många men korta filmade föreläsningar samt text- och bildbaserat material av olika omfattning. Allt kursmaterial och all kurslitteratur du behöver för att genomföra en MOOC är normalt direkt tillgängligt via kursen. Den exakta utformningen av en MOOC skiljer sig mellan olika kurser.

Kursaktiviteter

En MOOC erbjuder dig också att arbeta med kursinnehållet genom olika typer av uppgifter där du ges möjlighet att testa vad du har lärt dig och få återkoppling. Exempel på sådana uppgifter är quiz eller kortare skriftliga uppgifter. Beroende på hur kursen är organiserad finns det olika möjligheter till interaktion med andra kursdeltagare och lärare genom olika typer av diskussionsforum.

Tidsåtgång och studietakt

För att genomföra en MOOC på KTHx kan du förvänta dig ett antal timmars arbete per vecka under ett antal veckor, motsvarande totalt cirka en veckas heltidsstudier, även om förväntad tidsåtgång kan variera. En kurs inleds vanligen med en kursperiod på ett antal veckor där du förväntas följa ett visst kurstempo och göra vissa delar av kursen vid bestämda tillfällen, samtidigt som ett lärarteam finns tillgängligt för viss dialog (instructor-paced).

Kursen kan därefter vara tillgänglig under ytterligare perioder där du då själv helt styr din studietakt (self-paced). En arkiverad kurs ger dig tillgång till kursmaterial, men kan ha begränsad tillgång till kursaktiviteter då inget lärarteam aktivt underhåller och uppdaterar kursen.

Kursintyg

Att delta i olika kursmoment och uppgifter är frivilligt, men om du vill ha ett intyg, ett så kallat verifierat certifikat, för en genomförd MOOC behöver du göra och bli godkänd på vissa obligatoriska uppgifter. Detta kan ses som en typ av examination. Du kan också behöva betala en verifikationsavgift (från ett par hundra kronor och uppåt) och identifiera dig genom att fota dig själv och myndighetsutfärdad fotolegitimation/ID-kort. Möjligheten att få ett verifierat certifikat är ibland tidsbegränsad.

EdX Learner’s Guide ger dig en mer utförlig guide om hur MOOC:s på edX fungerar