Att läsa en MOOC via KTHx

Vill du lära dig något nytt eller fördjupa dina kunskaper i ett ämne utan att bli student igen? KTH erbjuder kostnadsfria onlinekurser som vem som helst kan anmäla sig till. KTHs MOOCar ger dig stor flexibilitet att studera i din egen takt och på den plats som passar dig.

Anmäl dig till en MOOC

Glad student

Skapa ett konto på www.edx.org  och registrera dig på de MOOC:ar som intresserar dig. Du kan välja att följa kursen kostnadsfritt (audit) eller att vid slutförande av alla uppgifter få ett kursbevis (verified). Om du vill följa din utveckling i kursen och få ett certifikat behöver du betala en mindre avgift och legitimera dig vid anmälan.

Alla kan läsa en MOOC

Det finns MOOC:s som ger mer grundläggande kunskaper och riktar sig till alla som är intresserade, exemplevis den som vill fortbilda sig i sitt arbete. Då du går en MOOC räknas du inte som student vid KTH. Flera av KTHs MOOC:s bidrar dock med avancerade kunskaper där dina förkunskaper är en förutsättning för att kunna hänga med i kursen. Samtliga MOOC:s som KTH erbjuder via edX är på engelska. Kurserna har inga formella behörighets- och förkunskapskrav så om du är nyfiken på att veta mer kan du anmäla dig och prova!

Kursaktiviteter

I alla kurser har du tillgång till videoföreläsningar från KTH: s lärare där du kan ta del av forskningsfronten inom ett ämne. Men det är genom att arbeta med kursinnehållet och genomföra olika typer av uppgifter som du får möjlighet att testa vad du har lärt dig och få återkoppling. Du har också möjlighet att diskutera kursinnehållet och skapa kontakter med andra kursdeltagare från hela världen, exempelvis yrkesverksamma, studenter eller forskare. Allt kursmaterial i en MOOC finns tillgängligt online och du kan välja att se om en video hur många gånger du vill eller repetera övningsuppgifter.

Tidsåtgång och studietakt

Varje MOOC är unik och KTH erbjuder både kortare kurser med fokuserat innehåll men också längre översiktskurser. De flesta av KTH: s MOOC: s är upplagda så att du ska kunna lära dig på ett flexibelt sätt, i din egen takt (s.k. self-paced). Det innebär att du efter anmälan har mellan 12–20 veckor på dig att slutföra kursen och du väljer själv i vilken ordning du tar dig an de olika kursmomenten. KTH har också kurser där läraren finns tillgänglig för viss dialog under kursen (5–7 veckor). Dessa kurser kräver att man är med från kursstart och slutför uppgifter utifrån givna deadlines (instructor-paced). Därefter har du som deltagare tillgång till materialet under ytterligare ett antal månader.

Kursintyg

Alla kursmoment och uppgifter är frivilliga i en MOOC. Vill du ha ett intyg för en genomförd MOOC, ett så kallat verified certificate (på engelska) behöver du klara kurskraven. Du behöver då också betala en verifikationsavgift och identifiera dig. Ett kursintyg från KTHx som visar att du gått en MOOC räknas inte som högskolestudier. Är du antagen som student vid KTH och vill tillgodoräkna dig kunskaper från en MOOC kan du läsa mer om tillgodoräknanden på KTH: s webbsida.

Guide om hur det fungerar att läsa en MOOC på edX.org

Kontakt

Frågor om MOOC-satsningen på KTH? Kontakta gärna oss för mer information.

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Morgan Mickelsson, enhetschef för Digitalt lärande.
morganmi@kth.se