High Performance Finite Element Modeling I och II

Lär dig att göra banbrytande adaptiva FEM-simuleringar från toppforskare på KTH. Kurserna riktar sig till ingenjörer inom industrin eller ingenjörsstudenter på masternivå, doktorandnivå eller studenter i slutet av en kandidatexamen.

Grundläggande kunskaper om linjär algebra och beräkning är en förutsättning för att förstå innehållet och rekommenderas därför starkt. Deltagare rekommenderas att gå del I innan del II. 

Ingenjörsvetenskap, matematik, datavetenskap

High Performance Finite Element Modeling

Ingenjörssimuleringar är snabbt på väg att bli grundläggande i alla industrisektorer, från medicin till energi, flyg och så vidare. I de här kurserna lär du dig banbrytande generella adaptiva finita elementmetoder (AFEM) och FEniCS-mjukvaran med öppen källkod som gör att du kan lösa de stora utmaningarna inom vetenskap och teknik.

Förstå flygmekanismen och lär dig att göra anpassningsbara FEM super-dator simuleringar av aerodynamik.

Del II är öppen nu.

Anmäl dig till High Performance Finite Element Modeling, del II

Del I av denna kurs är arkiverad. Ingen av lärarna deltar aktivt i kursrummet längre men du kan fortfarande ta del av visst material.

Fakultet och forskning

Laura Saavedra.

Laura Saavedra, Lärare (Adjunkt) (Universidad Politécnica de Madrid, UPM)
Profil

Rahul Kumar

Rahul Kumar, Lärare (Postdoktor) (Basque Center for Applied Mathematics, BCAM)
Profil

Margarida Moragues, Lärare (Postdoktor) (Basque Center for Applied Mathematics, BCAM)
Profil

Läs mer

Flygplanssimuleringar, FEniCS projektet och HPFEM  
KTH-forskning kan ge bättre lyftkraft åt flygplan

Sponsorer
Kurserna i High Performance Finite Element Modeling möjliggörs med stöd från:

  • The Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) med resursen "SNIC Science Cloud (SSC)".
  • EU Horizon 2020 och projektet Mathematical Modelling, Simulation and Optimization for Societal Challenges with Scientific Computing (MSO4SC), med resursen "Finis Terrae II supercomputing" från CESGA - Centro de Supercomputación de Galicia.
  • PDC - Center for High-Performance Computing med resursen "Beskow supercomputing".