Mer om MOOC:s och KTHx

Under 2016 anslöt sig KTH till edX globala plattform, där redan flera världsledande universitet som MIT och Harvard är medlemmar. De MOOC:s som KTH erbjuder finns samlade under "KTHx".

Bredda eller fördjupa dina kunskaper

Som deltagare i en MOOC får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom olika ämnesområden genom kostnadsfri tillgång till utbildning av hög kvalitet från olika universitet runt om i världen. Många MOOC:s ger dig också goda möjligheter att dela och utbyta tankar och idéer med kursdeltagare från hela världen. MOOC är en internetbaserad kurs öppen för vemsomhelst att kostnadsfritt anmäla sig till och ta del av kursinnehållet. Kurserna ger inga högskolepoäng men vissa MOOC:s erbjuder möjligheten att erhålla certifikat för kursen.

Världsledande universitet bjuder in allmänheten

Många av världens ledande universitet erbjuder MOOC:s inom en mängd olika ämnesområden som ett sätt att bjuda in allmänheten till att ta del av den kunskap, utbildning och forskning som finns på universiteten. Många universitet samverkar också i detta arbete och erbjuder sina MOOC:s från gemensamma utbildningsplattformar. KTH:s MOOC:s hittar du på edX , en av de största utbildningsplattformarna, under KTHx .

KTHx kompletterar KTH

MOOC:s via KTHx ger inga högskolepoäng och har inte samma krav på antagning och examination som KTH:s campusbaserade kurser. Vissa delar av utbudet på KTHx kan emellertid mycket väl användas som komplement i campusbaserade KTH-kurser för att bredda eller fördjupa lärandet.

Kontakt

Frågor om MOOC-satsningen på KTH? Kontakta gärna oss för mer information.

Linda Barman, projektledare KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Stefan Hrastinski, enhetschef Teknik för lärande.
stefanhr@kth.se